Zemun je još pre 200 godina imao poznatu evropsku luku u koju su dolazili brodovi iz Beča i drugih podunavskih gradova. Na žalost, danas u ovu beogradsku opštinu ne mogu…