Dosadna čekanja na zeleno svetlo sada će se moći prekratiti zahvaljujući video-igrama koje će biti instalirane na banderama. Pešaci ne vole da čekaju na semaforima. Umesto da pretrčavaju ulicu na…