Zahvaljujući ovim aplikacijama ne samo da ćete moći da projektujete i crtate na telefonu, već ćete moći i da premeravate crteže ali i da pratite položaj sunca na gradilištu. Svi…