Nije velika tajna da su mnogi dizajneri mlađe generacije svoju naklonost prema arhitekturi otkrili igrajući popularnu igru The Sims. Međutim, ono šta je za neke bila samo uvertira u pravu…