Da li modernizam ali i svi savremeni principi i načela života koji su do sada važili doživljavaju brodolom? Instalacija Flooded Modernity pokušava da to pitanje stavi u prvi plan. Pitanje koje…