Svi zabavni parkovi liče jedne na druge: skupa hrana, dugački redovi i mučne vožnje. Međutim, ovaj zabavni park u Nemačkoj ima prednost u odnosu na ostale – napravljen je u…