Turistička destinacija kraj Subotice dobiće uskoro osvežen izgled. U toku je rekonstrukcija velikog parka na Paliću što podrazumeva i zamenu starih bandera na šetalištu. Izvođač radova je Rasveta d.o.o. Subotica…