Ukoliko se u vašem komšiluku podiže objekat za kojeg znate da nema dozvolu, prijavite ga direktno Ministarstvu građevinarstva.

Inspekcija ne odgovara na vaše zahteve? Zvali ste nekoliko puta i niko nije izašao da proveri šta se to nelegalno gradi? Radi efikasnijeg rada i lakše komunikacije s građanima, Ministarstvo građevinarstva republike Srbije otvorilo je telefonsku liniju i email adresu za prijavu nelegalne gradnje.

Nelegalni objekti mogu se prijaviti elektronskom poštom na adresu prijavinelegalnugradnju@mgsi.gov.rs ili pozivom na broj telefona 011/361 77 22.

A šta se sve nelegalno gradi u našem okruženju možete proveriti u našoj rubrici Antigradnja.