Materijali

Komponovanje fasadnog omotača uz FIBRAN rešenja

Saznajte kako da najbolje napravite fasadu uz korišćenje inovativnih materijala.

Spoljni ili fasadni zid, oduvek je predstavljao direktnu barijeru svemu što nas je ugrožavalo od spolja. Iako smo kroz vreme težili da što više otvorimo, zatalasamo, olakšamo i osvežimo taj naš bedem, nikada nije izostao osećaj zaštićenosti. Kako bismo unapredili i očuvali sve vrednosti ovog harmoničnog odnosa formiramo Kompoziciju Energijskog Štita po fasadnom omotaču kuće.

Za pravilno funkcionisanje jednog objekta smatra se važnim da se ispune faktori uštede energije,
zaštite od požara, bezbednog korišćenja ali i trajnost objekta pri korišćenju. Da li će ovi kriterijumi biti zadovoljeni zavisi od uspešnog međusobnog usklađivanja građevinskih materijala ali i od pravilnog projektovanja i njihove primene.

fibran-ploce-5

Termoizolovane kontaktne fasade, čiji je bukvalni prevod evropske oznake ETICS – External Thermal Insulation Composite System: Spoljni (fasadni) Termoizolacioni Slagani Sistem, su u ovom regionu među najzastupljenijim rešenjima za termičku zaštitu spoljašnjih zidova.

Elementi za komponovanje štita

Zone na fasadnom zidu (klikni za veću sliku)
Zone na fasadnom zidu (klikni za veću sliku)

Kao što i arhitekta pri oblikovanju fasadnih ravni razvija svoju ideju u više planova i zona, tako se i kod komponovanja termičkog omotača koristimo zoniranjem fasadne ravni. Svaka fasadna ravan, bez obzira na tip ili visinu objekta, sastoji se iz više različitih zona. Ove zone su, svaka za sebe, izložene drugačijim uslovima spoljašnje sredine i drugačijim tehničkim zahtevima eksploatacije. Pravilni odabir tipa termoizolacionog materijala u fasadnom sklopu, ključni je faktor u postizanju racionalnog energetskog ponašanja objekta.

Kao što se vidi na ilustraciji, zone su jasno izdvojene i one se mogu identifikovati kao zona fasadnog zida u zemlji ili kontaktu sa zemljom, zona fasadnog zida nad zemljom, zona krovne strehe i zona horizontalnih prepusta.

Kao termoizolacioni materijali mogu da se koristiti ploče od ekstrudiranog polistirena FIBRANxps ili ploče od kamene vune FIBRANgeo BP-ETICS.

Zona fasadnog zida u zemlji ili u kontaktu sa zemljom

Termoizolacije zidova u zemlji ili u kontaktu a zemljom, izložene su teškim uslovima u svojoj eksplataciji. To su velika korisna opterećenja, pasivni i aktivni pritisak zemlje, stalna vlažnost zemlje, dugotrajna izloženost vodi, ciklusi zamrzavanja i otapanja, ali i mehanička oštećenja u toku gradnje. Pod tim uslovima većina termoizolacija oslabi, pre svega izgubi osnovne termoizolacione karakteristike. FIBRANxps izolacije su jedne od retkih termoizolacija koje su primerene za tu upotrebu.

fibran-ploce-10

Zona fasadnog zida iznad zemlje

U kompletnoj kompoziciji energijskog štita fasadnog omotača, zona fasadnog zida iznad zemlje, zauzima centralno mesto. Razlog tome ie raznovrsnost uticaja kojima je ona izložena, počev od klimatskih uticaja, pa do samog poimanja estetike.
U ovoj zoni fasadni zid treba da obezbedi uštedu toplotne energije, odnosno smanji toplotne dobitke, da osigura mehaničku zaštitu fasadne ravni, da obezbedi otpornost objekta prema požaru, da pruži zaštitu od spoljašnje buke, da obezbedi zahtevani nivo paropropusnosti a bez pojave prekomernog kondezata u strukturi. Materijal koji može u potpunosti da odgovori na ove zahteve i zadrži sve svoje osobine u veku trajanja jednog objekta, svakako je termoizolacija od kamene vune. Pod robnom markom FIBRANgeo proizvodi se specijalizovani tip termoizolacionih ploča od kamene vune za primenu u sistemu kontaktne fasade, pod imenom BP-ETICS.
Ovaj proizvod je u svemu dizajniran da svojim karakteristikama ispuni smernice za primenu u sistemu kontaktne fasade (prema ETAG 004).
Između ostalog te karakteristike su toplotna provodljivost (λ što manja to bolja), pritisna čvrstoća, delaminacija itd.
Nivo deklarisanih vrednosti, za svaku od karakteristika, govori da li materijal u većoj ili manjoj meri ispunjava zahteve primene u sistemu kontaktne fasade.

fibran-ploce-2

Nivo termičke izolovanosti nekog elementa građevinske konstrukcije karakteriše se koeficijentom prolaza toplote U (W/m2K), koji direktno zavisi od koeficijenta toplotne provodljivosti ugrađenih materijala λ (W/mK) i njihovih debljina d (mm). Obzirom da se u Srbiji od 2011. primenjuje Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada, kojim se propisuju energetski zahtevi za nove i postojeće objekte, proračunima građevinske fizike dolazi se do minimalno zahtevanih debljina termoizolacionog sloja na fasadi od 12cm. Kod objekata koji se projektuju da ispune nivo niskoenergetskih ili pasivnih kuća, debljina sloja zahtevanog termoizolacionog sloja dostiže i 25cm.

fibran-ploce-7

Za ovakve zahteve FIBRANgeo linija proizvoda nudi ploče debljina od 20cm pa do 40cm. To omogućuje jednostavnu i pravilnu ugradnju termoizolacionog materijala u jednom sloju.
Za sve vrste termičkih omotača, mesta moguće disharmonije u kompoziciji sklopa, predstavljaju toplotni mostovi. Toplotni mostovi su mesta na termičkom omotaču zgrade, koji zbog oblika, konstrukcije, upotrebljenog materijala ili proboja toplotnog omotača, imaju povećani prolaz toplote.

Kod zone fasadnog zida iznad zemlje, elementi za fiksiranje (tiplovi) i špaletne površine otvora za prozore i vrata, predstavljaju mesta povećanog rizika za pojavu gubitaka.
Kod ugradnje elemenata za fiksiranje, tiplovanja, bitno je dosledno se držati uputstava za ugradnju, koje preporučuje proizvođač. Utvrđeno je da se u okviru toplotnih gubitaka, sa kojima treba računati, javljaju i gubici na tačkama fiksiranja. U okviru linije proizvoda FIBRANgeo i FIBRANxps, namenjenih za primenu u sistemu kontaktnih fasada, u ponudi su i izolacioni čepovi, tzv. rondele. Ovaj element je dizajniran kako bi doprineo umanjenju ovih gubitaka.

Gde se fasadna ravan otvara da bi se postavili prozori i vrata, toplotni gubici se javljaju na mestu spoja zida i elementa stolarije. Ove su površine intezivnije izložene mehaničkim i atmosferskim uticajima od ostatka fasadne obloge. Iz tih razloga termoizolacione ploče FIBRANxps ETICS su prava preporuka. Njihova otvorena ćelijska struktura, po površini ploče, osigurava potrebnu paropropusnost a unutrašnja saćasta struktura daje visoku mehaničku otpornost, kao i vodoodbojnost.

Zona krovne strehe

fibran-ploce-6

Strehe, kako su se izrađivale u prošlosti, predstavljale su kako estetski tako i funkcionalni prelaz između fasadnog zida i kosog krova. Vremenom je linija venca krova probila ovu tako bitnu figuru u kompoziciji fasade. Umesto trajnog, estetskog i funkcionalnog dela objekta, dobili smo nužni element.
Novi materijali, naročito FIBRANxps ETICS ploče, su u kombinaciji sa stvaralaštvom projektanata i izvođačima opet donele raznolikost i osnovni smisao: Gornji završetak fasade je oblikovno prilagođen karakteru kuće uz funkciju, da odoleva atmosferskoj vodi i štiti krov od vetrova. Streha izvedena sa pločama FIBRANxps ETICS, takođe neutralizuje toplotni most između fasade i krova.

Zona horizontalnih prepusta

Terase, balkoni, spojevi objekata, konstrukcije za zasenčenja i slični elementi, pozicije su koje zahtevaju posebnu pažnju pri komponovanju sklopa energijskog štita.
Pravilnom upotrebom FIBRAN termoizolacionih materijala, moguće je formirati harmonične kompozicije koje sprečavaju ili umanjuju ove efekte.
Za horizontalno prepuštene elemente, na delu koji nije izložen povećanom korisnom opterećenju (donja površina terase), termički omotač fasade, izveden FIBRANgeo BP-ETICS pločama od kamene vune, se u istom sistemu nastavlja po horizontalnoj ravni. Na površini koja je izložena većem mehaničkom opterećenju i atmosferskim uticajima (gornja površina terase), kao i na sokli pripadajućeg fasadnog zida, izvodi se termička izolacija od FIBRANxps ploča.

fibran-ploce-4

Potrebno vam je tehničko rešenje? Kontaktirajte predstavništvo kompanije FIBRAN u Beogradu na 063/4-777-11 ili na email [email protected] ili preko sajta www.fibran.com.

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *