Saloni

Konekcija: Izložba srpsko-ruskih veza u arhitekturi

Na izložbi Konekcija koja će trajati od 1. do 13. novembra u galeriji Progres u Beogradu biće prezentovan i projekat Tesla grad.

Pored promovisanja savremene regionalne arhitekture, urbanizma i dizajna, Balkanski arhitektonski bijenale (BAB) kao stručna i naučna platforma, aktivno radi na projektima koji su u službi približavanja Srbije/regiona i vanbalkanskih država. Nakon zapaženog učešća ruskih arhitekata i urbanista na stručnoj arhitektonskoj izložbi i internacionalnoj naučnoj konferenciji, BAB pokreće sveobuhvatnu izložbu srpsko-ruskih veza u arhitekturi.

Tema izložbe

Izložba Konekcija prezentuje stručne spone između srpske i ruske arhitekture, to jest, razmenu ideja i uticija između arhitekata dveju država. Obuhvata period koji u izvesnom kontinuitetu traje gotovo čitav vek. Sastoji se iz nekoliko segmenata, koji se po svojem karakteru razlikuju u zavisnosti od perioda nastanka dela ili ličnog senzibiliteta autora. Na osnovu toga, razlikujemo sledeće segmente:

Arhitektura ruskih arhitekata u Kraljevini SHS/Jugoslaviji (od 1918 do 1941)

Prezentovanje i analiza oko 20 ruskih arhitekata, koji su nakon sloma ruske imperije utočište pronašli u Kraljevini SHS/Jugoslaviji. U međuratnom periodu oni ostvaruju zavidnu produkciju profanih i sakralnih objekata, čija forma prati načela akademizma, modrne i srpsko-vizantijskog stila sa prepoznatljivim pečatom ličnog senzibiliteta pojedinih autora.

Arhitektura u Srbiji nastala pod uticajem ruskog konstruktivizma (od sredine 50-ih do današnjih dana)

Bazira se pre svega na ostvarenjima domaćih autora, koja po svojoj strukturi i/ili formi nastaju pod direktnim ili indirektnim uticajem ruskog konstruktivizma. Sam pokret nastaje početkom HH veka u bivšem SSSR-u, ali zbog političke nepodobnosti biva oštro ugušen od strane tadašnjeg režima. Iako bez mnogo izvedenih objekata, ruski konstruktivizam i posle gašenja do današnjih dana ne prestaje da inspiriše arhitekte širom sveta, pa i u Srbiji.

Arhitektura srpskih arhitekata u Ruskoj Federaciji (poslednja decenija HH i prva decenija HHI veka)
Prikazuje delatnost srpskih arhitekata u Ruskoj Federaciji u poslednjih 20 godina. Ostvarenja srpskih arhitekata u saglasju sa ruskom estetikom forme i sadržaja.

Struktura izložbe

Arhitektonska ostvarenja bila bi prikazana kroz seriju panoa (više od 30), koje bi pratile video prezentacije putem plazma ekrana.

Pored izložbe vizuelnog materijala, u projekat bi bila uključena stručna predavanja koja bi održali profesori sa univerziteta i druge kolege koji se bave temom srpsko-ruskih veza u arhitekturi, ali i širem polju kulture.

Cilj izložbe

Prezentovanje stručnoj javnosti, ali i široj publici međusobnu razmenu u delovanju srpskih i ruskih arhitekata, tj. ostvarenja koja su u vizuelnom smislu oblikovala gradove širom Srbije i Rusije u proteklih stotinak godina.

Angažovani na projektu

Autori izložbe: Elvira Ibragimova, istoričar i istoričar umetnosti (Moskva) i Marko Stojanović, istoričar umetnosti (Beograd)

Saradnici izložbe: arhitekte i istoričari umetnosti iz Beograda, Novog Sada i Niša, kao i stručne kolege iz Ruske Federacije.

Raspored aktivnosti

1. novembar, svečano otvaranje izložbe.

19h – Izložbu otvaraju njegova ekselencija Aleksandar Vasiljevič Čepurin, ambasador Ruske Federacije, njegova ekselencija Vladimir Čušev, ambasador Republike Belorusije, narodni poslanik Dragomir Karić, predstavnik “BK Group” i Darko Budeč, direktor firme “BUCK” i autori izložbe Elvira Ibragimova i Marko Stojanović.

20h – Prezentacija aktuealnih projekata “BK Group” – „Minsk svet“ i „Tesla grad“.

4. novembar, naučni simpozijum – „Srpsko-ruske veze u arhitekturi od početka 20. do početka 21. veka“

prva sesija – Ruski arhitekti u Kraljevini Jugoslaviji 1918-1941, moderator Msc Elvira Ibragimova.
12h – Prof. Dr Aleksandar Kadijević, Ruski inženjeri i arhitekti emigranti u Jugoslaviji – problemi istraživanja i stanje izvora
18:00h – Msc Elvira Ibragimova, Ruski arhitekti i arhitektonski konkursi u međuratnom Beogradu
18:30h – Valentina Vuković, Dela ruskih arhitekata i uticaji savremene ruske arhitekture na vojvođansku arhitekturu između dva svetska rata
19h – Zoran Čemerikić, Ruski arhitekti u Nišu između dva rata
19:30h – Mr Mihailo Medvedev, Projekti i arhitektura Aleksandra I. Medvedeva

5. novembar, naučni simpozijum – „Srpsko-ruske veze u arhitekturi od početka 20. do početka 21. veka“
druga sesija – Ruski konstruktivizam i njegov posredni i neposredni uticaj na savremenu arhitekturu Srbije, moderator Marko Stojanović.
18h – Marko Stojanović, Interpretacije ruskog konstruktivizma u delima srpskih arhitekata
18:30h – Mario Jobst, Konstruktivizam ovde, naravno ruski
19h – Mustafa Musić, Kako ja vidim konstruktivizam i kako je on na mene uticao
19:30h – Prof. Spasoje Krunić, Komandno operativni centar

6. novembar, naučni simpozijum – „Srpsko-ruske veze u arhitekturi od početka 20. do početka 21. veka“
treća sesija – Istraživanja, projekti i realizacije savremenih ruskih arhitekata, moderator Dr Tatjana Mrđenović
18h – internet uključenje i razgovor sa arhitektama univerzitetskim profesorima iz Moskve, Sankt Peterzburga, Volgograda i Ekaterinburga.

8. novembar, naučni simpozijum – „Srpsko-ruske veze u arhitekturi od početka 20. do početka 21. veka“
četvrta sesija – Ostvarenja srpskih arhitekata krajem 20. i početkom 21. veka na tlu Ruske Federacije, moderator Prof. Dr Dragana Vasiljević Tomić
18h – Prof. Dr Dragana Vasiljević Tomić, „Ni tamo ni ovde“ – kulturno nasleđe i identitet srpske arhitekture u Rusiji
18:30h – okrugli sto na temu aktivnosti srpskih arhitekata i drugih inženjera u Ruskoj Federaciji u kojem učestvuju: Prof. Mr Petar Arsić (ARCO project), Živorad Lisičić (CITY inženjering), Oliver Stanković (STUDIO S), Đorđe Bobić, Jovan Krstović (Privredna komora Srbije).

9. novembar, 18h stručno vođenje kroz izložbu, autori Msc Elvira Ibragimova i Marko Stojanović.

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *