Ništa gore neko kada noću treba da se krećete kroz mračne hodnike stana ili kuće. Evo kako da pronađete prava vrata.

Tri dizajnera Kun-hee Kim, Kei Shimizu i Nguyen-vu Dang osmislila su koncept kvake koja svetli noću. Ručka na vratima ima LED svetlo i radi u dva režima. Jedan je pasivan kada kvaka samo svetli a druga je još zanimljiviji.

Ako ne stane struje ili ne želite da palite svetlo u hodniku, jednostavno skinite kvaku koja se pretvara u baterijsku lapmu.

Ovaj proizvod je nazvan LEDoorHandle i osvojio je nagradu Spark za 2011. godinu.