Holandski arhitekti su dali mašti na volju kada su projektovali novi most koji bi trebao da spoji Hong Kong s kopnenim delom Kine.

Mostovi u obliku ogrlice se prepliću u više navrata ali to nije rađeno samo da bi rešenje izgledalo interesantno i neoubičajeno već da bi se naglasila promena kretanja pri prelaski iz jedne u drugu zonu. Naime, u Hong Kongu se vozi levom stranom dok se u Kini vozi desnom stranom puta.

Preplitanjem je napravljena redirekcija saobraćaja pa je tranzicija s jedne na drugu stranu jednostavna i bezbedna.