Vizuelizacija: CEP
Izdvojeno, Novi objekti

Interpolacija uz kuću arhitekte Nikole Nestorovića u Kneza Miloša

Novi objekat sa 9 stanova i 29 parking mesta osmišljen je tako da se što više „povuče“ od spomenika kulture i omogući prostorni komfor i bolje sagledavanje kuće iz 1903. godine.

Porodična kuća arhitekte Nikole Nestorovića u Ulici kneza Miloša u Beogradu mogla bi uskoro da dobije „suseda“ u vidu stambeno-poslovnog objekta od preko 3.000 kvadrata, za čiju izgradnju je izrađen urbanistički projekat koji se do 3. oktobra nalazi na javnom uvidu.

Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta, ujedno i autor idejnog rešenja, je beogradski Centar za planiranje urbanog razvojaCEP, sa Ognjenom Đurovićem, dia, kao odgovornim projektantom, dok je investitor privatno lice iz Beograda.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Ortofoto snimak bloka sa obuhvatom UP-a

Objekat lociran uz spomenik kulture

Predmetna lokacija nalazi se u Ulici kneza Miloša broj 42 u Beogradu, u okviru gradskog bloka oivičenog sa jugoistočne strane Ulicom kneza Miloša, sa jugozapadne Ulicom vojvode Milenka, sa severozapadne strane Sarajevskom i sa severoistočne Birčaninovom ulicom.

Osim toga, lokacija se nalazi u okviru prostorne kulturno-istorijske celine „Područje uz Ulicu kneza Miloša“ koja je utvrđena za kulturno dobro, što joj daje poseban značaj.

Sa jedne bočne strane predmetne parcele, na broju 44, nalazi se stambeni objekat na uglu sa Ulicom vojvode Milenka, spratnosti Su+P+4 do P+6, dok je sa druge strane, na broju 40, porodična kuća arhitekte Nikole Nestorovića, spratnosti Su+P+Pk, koja je proglašena spomenikom kulture.

Ukupna površina predmetne katastarske parcele iznosi 477 m2, okvirnih dimenzija 11 x 43 m. Na parceli su izgrađena dva prizemna objekta, jedan uz Ulicu kneza Miloša, a drugi u dnu parcele zauzimajući njenu celu širinu, ukupne površine od oko 230 m².

Vizuelizacija: CEP

Objekat je koncipiran u dva korpusa, ulični i dvorišni, koja su povezana središnjim komunikacionim jezgrom.

Planirani stambeno-poslovni objekat, spratnosti 2Po+Su+P+5 (korpus ka ulici) i 2Po+Su+P+6+Ps (korpus ka dvorištu), projektovan je kao dvostrano uzidan objekat u odnosu na bočne granice parcele.

Objekat je koncipiran u dva korpusa, ulični i dvorišni, koja su povezana središnjim komunikacionim jezgrom, navodi se u projektnoj dokumentaciji i dodaje:

„Razvija se po dubini parcele i projektovan je tako da je u što je moguće većoj meri orijentisan prema postojećem objektu na broju 44, kako bi se što više ‘povukao’ od spomenika kulture (kuće Nikole Nestorovića) i omogućio prostorni komfor i bolje sagledavanje svih vrednosti kulturnog dobra“.

Vizuelizacija: CEP

Tri nivoa garaža u podzemnim etažama

Funkcionalno, objekat je podeljen na tri celine – podzemnu garažu sa tehničkim prostorijama, poslovni i stambeni deo objekta, sa dva komunikaciona odvojena jezgra za stambeni i poslovni deo.

U podzemnim etažama smeštena su tri nivoa garaža i tehničke prostorije, dok se u suterenu nalaze ostave poslovnog prostora i stambena jedinica orijentisana ka dvorištu.

U prizemlju objekta nalazi se ulazni hol sa komunikacionim jezgrom, stan orijentisan ka dvorištu i poslovni prostor sa svojom komunikacijom orijentisan ka ulici.

Slična funkcionalna organizacija u pogledu stambenog i poslovnog prostora ponovljena je i na prvom i drugom
spratu, dok su svi ostali spratovi objekta isključivo stambeni.

Osnova prizemlja/1. sprata

U objektu je projektovano devet stambenih jedinica, od čega dva dupleksa, kao i tri poslovna prostora.

Ukupna bruto površina objekta iznosi 3.136 m², od čega je ukupna BRGP nadzemnih etaža 1.972 m²,  a podzemnih etaža  1.164 kvadratna metra.

U objektu je projektovano devet stambenih jedinica, od čega dva dupleksa, kao i tri poslovna prostora orijentisana prema ulici Kneza Miloša, a ukupno je predviđeno 29 parking mesta.

Vizuelizacija: CEP

Estetski kvaliteti kuće Nikole Nestorovića

Kuća na adresi Ulica kneza Miloša broj 40 podignuta je 1903. godine. Projektovao ju je i u njoj živeo i radio istaknuti arhitekta i profesor univerziteta Nikola Nestorović.

„Zgrada predstavlja retko sačuvan primer porodične kuće koja odražava veoma visok stepen stambene kulture u razvoju srpskog građanskog društva na početku 20. veka“ – navodi se u delu UP-a preuzetom sa sajta Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda.

Po svojoj prostornoj kompoziciji i unutrašnjoj dekoraciji, centralnim rešenjem trotraktne osnove sa podrumom, prizemljem i potkrovljem, kuća čini jedinstvo sa simetrično koncipiranim vrtom.

Oblikovana je u maniru akademizma 20. veka. Estetski kvaliteti se posebno ogledaju u bogatoj arhitektonskoj plastici. Glavna fasada ukrašena je ornamentikom u stilu baroka čiji je autor likorezac Franja Valdman.

Grafički prilozi

Situacija krov
Situacija krov
Osnova garaže (nivo -2/suteren -2)
Osnova garaže (nivo -2/suteren -2)
Osnova suterena (nivo -1)/prizemlje
Osnova suterena (nivo -1)/prizemlje
Osnova prizemlja/1. sprata
Osnova prizemlja/1. sprata
Osnova 2. sprata/3. sprata
Osnova 2. sprata/3. sprata
Osnova 5. sprata/6. spata
Osnova 5. sprata/6. spata
Presek 1-1
Presek 1-1
Presek 2-2
Presek 2-2
Dvorišna fasada
Dvorišna fasada

3D vizuelizacija

Vizuelizacija: CEP
Vizuelizacija: CEP
Vizuelizacija: CEP
Vizuelizacija: CEP
Vizuelizacija: CEP
Vizuelizacija: CEP
Vizuelizacija: CEP
Vizuelizacija: CEP
Vizuelizacija: CEP
Vizuelizacija: CEP

Izabrali smo za vas...

Srodni tekstovi

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

5 komentara

 1. miki

  zašto je ovo potrebno?

 2. Goran

  Interpolacija mi je postala jako sumnjiva reč.
  Ali ovo je okej uradjeno i prihvatljivo. Ispoštovana spratnost, materijali, zajedničke boje i estetski dojam. Inače se svakakvo budženje spratova zna sakriti iza ozbiljnosti stručne riječi „interpolacija“. Ipak za ovo ovde Respect.

 3. Nadezda Bogdanovic

  Odlican projekat,da se kopanjem do garaza stigne do vode i urusi stabilnost susedne zgrade,pa da lepo iselite zve stanare,kneza milosa je pod vodom

 4. Miodrag

  „Interpolacija“ verovatno treba da označi usaglašsavanje/uklapanje sa postojećim objektom. Ja to ne vidim u ovom rešenju.

 5. Čedomir

  Očigledan primer koji pokazuje da je arhitekta propustio predavanja iz osnova projektovanja i urbanizma.

Оставите одговор

Obavezna polja *