Aktuelno

Objekti na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji

Pravilnik je u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, a primenjivaće se od 28. oktobra 2015.

Pravilnikom o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji bliže se propisuje na koje objekte se ne primenjuju odredbe Zakona o planiranju i izgradnji, kada je reč o izvođaču radova, odgovornom izvođaču radova, obavezi određivanja stručnog nadzora u toku građenja i tehničkom pregledu objekta, prema klasi i nameni objekta, piše eKapija.

Odredbe Zakona koje se odnose na izvođača radova, osim obaveze da obezbedi preventivne mere za bezbedan i zdrav rad, u skladu sa zakonom, kao i da podnese organu koji je izdao građevinsku dozvolu izjavu o završetku izrade temelja i o završetku objekta u konstruktivnom smislu, ne primenjuju se na sledeće klase objekata:

1) klasa 111011, samo za objekte površine do 200 m2;
2) klasa 112111, samo za objekte površine do 200 m2;
3) klasa 112211, samo za objekte površine do 200 m2;
4) klasa 124220;
5) klasa 127111, samo za objekte površine do 200 m2;
6) klasa 127121, samo za objekte površine do 200 m2;
7) klasa 127141, samo za objekte površine do 200 m2;
8) klasa 127230.

Pored toga, pravilnik između ostalog predviđa da za objekte koji, u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija objekata, pripadaju klasama koje čine kategoriju „A“, kao i za izgradnju objekata i izvođenje radova iz člana 2. tač. 24) i 24a) i čl. 144. i 146. Zakona o planiranju i izgradnji, kao i na radove na investicionom održavanju objekata i uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom, adaptaciju, promenu namena objekata bez izvođenja građevinskih radova, promenu namena objekata uz izvođenje i građenje zidanih ograda, na odgovornog izvođača radova se ne primenjuju odredbe Zakona koje uređuju uslove za odgovornog izvođača radova, ali se primenjuju odredbe Zakona koje uređuju obaveze odgovornog izvođača radova, izuzev obaveze da vodi građevinski dnevnik, građevinsku knjigu i obezbeđuje knjigu inspekcije, obezbeđuje merenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekta u toku građenja i da na gradilištu obezbedi ugovor o građenju i rešenje o određivanju odgovornog izvođača radova.

Pravilnik predviđa i da se odredbe Zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje vršenje tehničkog pregleda objekta ne primenjuju za utvrđivanje podobnosti objekata kategorije „A“ za upotrebu.

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *