Srbija je u prethodne dve godine na listi Svetskog ekonomskog foruma pala po brzini izdavanja građevinskih dozvola sa 171. na 178. mesto (od 181 zemlje).

Razlog je poskupljenje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u Beogradu, kaže ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić.

“Srbija nije među zemaljama kao što su Burkina Faso i druge”, istakao je Dulić i objasnio da se Srbija našla na začelju zbog metodologije u ocenjivanju koja je obuhvatila i nakandu za uređenje građevinskog zemljišta.

Odgovarajući na kritike da je Srbija od donošenja Zakona o planiranju i izgradnji nazadovala na toj listi, ministar je naveo da Svetski ekonomski foruma uzima u obzir tri stvari – cenu izdavanja građevinskih dozvola, broj i trajanje procedura.

Srbija nije Burkina Faso

Dulić je objasnio da se Srbije nalazi u malobrojnoj grupi zemalja u svetu kod kojih se još „trošak plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta samo u Srbiji i u nekim zemljama Zapadnog Balkana računa kao cena za pribavljanje građevinske dozvole“.

To je, prema njegovim rečima, zato što je kod nas ustaljena praksa da ne može da se dobije građevinska dozvola dok se pravno ne regulišu odnosi sa direkcijama za građevinsko zemljište i ne platiti cena uređenja.

U drugim zemljama cena za dobijanje građevinskih dozvola je cena administrativnih procedura, a ne i cena koja se kod nas plaća za uvodjenje komunalne infrastructure, struje, telefona i drugog, objasnio je Dulić.

„To vuče Srbiju na skoro poslednje mesto na toj listi“, rekao je ministar dodajući da su smanjene procedure za dozvole i da će Srbija napredovati na listi Svetskog ekonomskog foruma kada se naknada za građevinsko zemljište bude izuzela iz cene za pribavljanje dozvola.