Planirani kompleks nalazi se u neposrednoj blizini Novosadskog sajma; Ilustracija; Metfer Projekt
Novi objekti

Kod Novosadskog sajma u planu kompleks od skoro 30.000 kvadrata

„Bobar gradnja“ planira izgradnju kompleksa sastavljenog od sedam lamela, sa ukupno 242 stana, 26 poslovnih jedinica i 322 parking mesta.

Novosadska gradska uprava stavila je na javni uvid urbanistički projekat za potrebe izgradnje kompleksa stambeno-poslovnog centra na uglu ulica Braće Popović i Branka Bajića u Novom Sadu.

Podnosilac zahteva za izradu projekta je preduzeće „Bobar gradnja” d.o.o. iz Novog Sada, a nova građevinska parcela formiraće se od celih ili delova 12 katastarskih parcela u neposrednoj blizini Novosadskog sajma.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Položaj predmetnog prostora u odnosu na šire okruženje; Izvor: www.geosrbija.rs

Zaseban urbanistički blok

Urbanističkim projektom, koji je izradila Agencija za inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje „NSA“ iz Novog Sada, obuhvaćen je u užem smislu prostor površine 8.000 m², tj. 0,8 ha, dok je u širem prikazu obuhvaćena i regulacija okolnih saobraćajnica.

Planirani stambeno-poslovni kompleks, ukupne BGRP 27.970 m², zbog svoje veličine formira zaseban urbanistički blok, a planirano je da bude izgrađen kao otvoreni blok sa slobodnim pristupom popločanim i zelenim površinama.

Kolski pristup lokaciji se trenutno ostvaruje preko Ulice Branka Bajića i Ulice Braće Popović, ali se planira da se nakon realizacije planiranim sadržajima kolski pristupa isključivo sa planirane blokovske saobraćajnice iz pravca Ulice Branka Bajića.

Novoformirana parcela sastojaće se od 12 postojećih parcela; Foto: Gradnja.rs

Planom detaljne regulacije je predviđeno da pod objektom bude do 65% površine građevinske parcele.

Na novoformiranoj parceli se planira izgradnja stambeno-poslovnog kompleksa koji je predviđen da se sastoji od sedam lamela u vidu otvorenog bloka.

Planom detaljne regulacije je predviđeno da pod objektom bude do 65% površine građevinske parcele, kao i da blok bude otvoren u pravcu Ulice Branka Bajića, a zatvoren prema Ulici Braće Popović i planiranoj blokovskoj saobraćajnici.

Sa planirane blokovske (pristupne) saobraćajnice na južnoj strani kompleksa planirani su kolski pristupi sadržajima na parceli, tj. ulazi u podzemnu i prizemnu garažu.

Situacioni prikaz urbanističkog rešenja

Ozelenjen i popločan krov podzemne garaže

Podzemna garaža planirana je ispod gotovo cele građevinske parcele, kao i u delu prizemne etaže kako bi se ostvario potreban broj parking mesta.

Pešački pristup u unutrašnjost bloka planiran je iz preko otvorene strane bloka iz pravca Ulice Branka Bajića, a iz Ulice Braće Popović pešacima će biti omogućen ulaz kroz predviđeni pešački prolaz koji proseca objekat na sredini uličnog fronta.

Krov podzemne etaže je predviđen da bude slobodna ozelenjena i popločana površina, a krov iznad prizemne garaže je osmišljen kao zeleni prohodni krov kojem se pristupa otvorenim spoljašnjim stepenicama iz unutrašnjosti bloka.

Kompleks će biti sačinjen od tri funkcionalne celine; Ilustracija; Metfer Projekt

Projektom je na prostoru kompleksa predviđeno ukupno 268 funkcionalnih jedinica.

Stambeno-poslovni kompleks je planiran da bude sačinjen od tri funkcionalne celine – sedam lamela spratnosti Po+P+7, podruma ispod skoro cele parcele, te prizemne garaže koja zauzima deo objekta spratnosti Po+P kao i delove prizemlja ispod lamela 2 i 3.

Projektom je na prostoru kompleksa predviđeno ukupno 26 poslovnih jedinica – 13 lokala i 13 poslovnih apartmana, kao i 242 stana prosečne površine 67,24 m²

Poslovni deo objekta je organizovan u većem delu prizemlja, kao i na tri spratne etaže Lamele 7, dok je stambeni deo objekta organizovan u spratnim delovima lamela 1–6, kao i od 4. do 7. sprata Lamele 7.

Ukupan broj projektovanih funkcionalnih jednica je 268, a daljom razradom projekta može doći do smanjenja broja istih, tj. do spajanja nekih stanova.

Parkiranje će biti rešeno u okviru objekta; Ilustracija: Metfer Projekt

Na parceli kompleksa parkinzi za bicikle će se postaviti uz mobilijar u sklopu parternog uređenja.

Parkiranje automobila će biti rešeno u okviru objekta i to u podzemnoj (258 PM) i prizemnoj garaži (64 PM).

Idejnim rešenjem je predviđeno ukupno 322 parking mesta od kojih najmanje 16 (5%) zadovoljava uslove pristupačnosti osobama sa invaliditetom.

U daljoj razradi projekta je moguće ukidanje pojedinih parking mesta zbog zahteva tehničke opreme ili statičkog rešenja objekta, s tim da broj ostvarenih parking mesta neće biti manji od 303 što bi zadovoljilo minimalne potrebe objekta.

Oko predmetnog kompleksa, u okviru profila ulica, planirani su parkinzi za bicikle za posetioce, a na parceli stambeno-poslovnog kompleksa parkinzi za bicikle će se postaviti uz mobilijar u sklopu parternog uređenja.

Istočni izgled planiranog kompleksa; Ilustracija; Metfer Projekt

Parterno uređenje

Na slobodnim površinama iznad podzemne garaže, kao i iznad prizemne garaže, planira  se formiranje parterno uređenog zelenog krova sa pratećim mobilijarom.

Planira se formiranje travnjaka u kombinaciji sa dekorativnim niskim i srednje visokim žbunjem. Pored parterne vegetacije, moguća je sadnja drveća iznad konstruktivnih elemenata (stubova).

Planirana je kombinacija ekstenzivnih, poluintenzivnih i intenzivnih zelenih površina, dok je na delu krova poslednjeg sprata planiran ekstenzivni zeleni krov.

Na svim zelenim delovima krova predvideće se postavka zalivnog sistema, koji će se napajati iz rezervoara smeštenog u okviru planirane garaže ili u neposrednoj blizini iste.

Grafički prilozi

Izabrali smo za vas…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *