Kompleks je proglašen za zaštićeno kulturno dobro 2005. godine: Foto: Arhitektonski fakultet
Konkursi, Studentsko ćoše

Studentski konkurs za idejno rešenje rekonstrukcije zgrade Generalštaba

Studenti koji samostalno ili u sastavu autorskih timova predaju rad izrađen u skladu sa propozicijama, biće nagrađeni sa 2 ESP boda za vannastavne aktivnosti.

U okviru aktivnosti obeležavanja 125. godina od rođenja arhitekte Nikole Dobrovića, u organizaciji Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta i Srpske akademije nauka i umetnosti, a u saradnji sa BINA-om, raspisan je javni, anketni, studentski konkurs za idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje rekonstrukcije zgrade Generalštaba (DSNO) u Nemanjinoj ulici u Beogradu.

Predmet konkursa je izrada anketnog programsko-prostornog rešenja rekonstrukcije zgrade nekadašnjeg Državnog sekretarijata za poslove narodne odbrane, sagrađene prema projektu jednog od najvećih predstavnika jugoslovenskog modernog pokreta u arhitekturi Nikole Dobrovića (1897–1967).

Obuhvat konkursa koncipiran je sa fokusom na zgradu A čija je rekonstrukcija glavna tema konkursa, dok se podrazumeva sagledavanje i prikaz celine kompleksa Generalštaba kao prostorno-arhitektonske celine.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Ovaj kompleks se smatra najznačajnijim projektantskim delom Nikole Dobrovića; Foto: Vlada Popović

Cilj konkursa

Cilj konkursa je afirmacija vrednosti arhitekture objekta Generalštaba i skretanje pažnje šire javnosti na značaj očuvanja ovog kulturnog dobra, dok sama inicijativa proizilazi iz želje raspisivača da se angažovanjem studenata prikupe što kreativniji i inovativniji pristupi u promišljanju ovog, zahtevnog, specifičnog, i za našu arhitektonsku kulturu jedinstvenog arhitektonsko-urbanističkog problema.

Konkurs koji se sprovodi je po vrsti otvoren, prema kategoriji učesnika studentski, prema zadatku idejni i anketni, po obliku dvostepeni i prema načinu predaje javni.

Uslovi za učešće na konkursu

Pravo učešća na konkursu imaju studenti III godine Osnovnih i Integrisanih studija kao i studenti Master i Doktorskih studija Arhitektonskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Jedan tim može učestvovati na ovom konkursu samo sa jednim predlogom. Jedno lice može učestvovati na ovom konkursu samo u jednom timu, a maksimalan broj članova u timu je tri.

Svaki učesnik konkursa koji je preuzeo konkursnu dokumentaciju i do naznačenog roka izvršio prijavu svog autorskog tima, stiče pravo učešća na konkursu. Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa.

Raspis konkursa sadrži i naznaku da će svi radovi koji ispunjavaju uslove konkursa biti publikovani u katalogu konkursa i da će u odnosu na konačni plasman biti adekvatno prikazani na javnoj izložbi.

Obuhvat konkursa koncipiran je sa fokusom na zgradu A

Prvi krug konkursa

Zadatak prvog kruga konkursa je da se na osnovu inputa i informacija prikupljenih u okviru tematskih predavanja koja su priređena u okviru ovogodišnjeg programa obeležavanja jubileja – 125. godina od rođenja Nikole Dobrovića, kao i samostalnog istraživanja teme, ponudi jasna argumentacija i konceptualni predlog prenamene zgrade A i da se u skladu sa novom funkcijom ponudi adekvatan koncept prostorno-arhitektonske intervencije.

Zadatak prvog kruga je da se ponudi jasna argumentacija i konceptualni predlog prenamene zgrade A

Drugi krug konkursa

Za razradu u drugom krugu konkursa selektuje se do 12 radova. Ovaj deo rada na projektu podrazumeva razradu koncepta intervencije do nivoa idejnog rešenja, a na osnovu komentara i smernica dobijenih od žirija konkursa – koncepti se unapređuju i ulaze u razradu prema sugestijama. Razrada može da se odnosi podjednako i na predlog programa objekta i na prostorno-arhitektonske odluke.

U drugoj fazi konkursa studenti će dobiti konkretne smernice vezane za oblikovanje i formatiranje priloga, imajući u vidu da će se segment elaborata štampati i izlagati u okviru Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. Elaborati drugog kruga konkursa se dostavljaju u digitalnom obliku, nakon čega Arhitektonski Fakultet – Univerzitet u Beogradu preuzima obavezu štampanja plakata za javnu izložbu.

Tehničko oblikovana obrada konkursnog elaborata prema navedenom opisu, zahtevu i dimenziji je obavezan sadržaj konkursnog rada. Svi navedeni elementi i prilozi konkursnog elaborata, tekstualni i grafički prilozi navedenog sadržaja, predstavljaju obavezne delove konkursnog rada. Radovi koji ne sadrže gore navedene elemente i priloge neće biti razmatrani.

Jedan tim može učestvovati na ovom konkursu samo sa jednim predlogom; Foto: Vlada Popović

Konkursni rokovi

 • Prijavljivanje studenata za učešće na konkursu – od 8. 3. do 25. 3. 2022. Prijave autora ili autorskih timova se šalju na e-mail.
 • Rok za postavljanje pitanja prvog stepena konkursa: 21. 3. 2022.
 • Rok za predaju konkursnih radova prvog stepena konkursa: 6. 4. 2022. do 23.59 časova
 • Objava rezultata prvog stepena konkursa: 12. 4. 2022. Rezultati prvog stepena konkursa će biti objavljeni na internet stranici Arhitektonskog fakulteta.
 • Početak konkursnog roka drugog stepena konkursa: 13. 4. 2022.
 • Rok za postavljanje pitanja drugog stepena konkursa: 20. 4. 2022.
 • Rok za predaju konkursnih radova drugog stepena konkursa: 13. 5. 2022. do 23.59 časova
 • Objava konačnih rezultata konkursa: 17. 5. 2022. Rezultati drugog stepena konkursa će biti objavljeni na internet stranici Arhitektonskog fakulteta.
 • Rok za pripremu materijala za izlaganje nagrađenih konkursnih radova u okviru manifestacije „Nedelje arhitekture“ u organizaciji BINA–  20. 5. 2022. do 23.59 časova.

Prijave autora ili autorskih timova, pitanja i pripremljene radove slati na e-mail adresu: [email protected]. 

Učesnici drugog kruga konkursa čiji radovi budu nagrađeni ili pohvaljeni dobiće ukupno 3 ESP boda

Vrste nagrada i postkonkursne aktivnosti

Svi studenti koji samostalno ili u sastavu autorskih timova predaju rad izrađen u skladu sa propozicijama konkursa, biće nagrađeni sa 2 ESP boda za vannastavne aktivnosti s obzirom da je reč o aktivnosti važnoj za akademsku i širu zajednicu. Učesnici drugog kruga konkursa čiji radovi budu nagrađeni ili pohvaljeni dobiće ukupno 3 ESP boda za učešće na konkursu.

Nakon drugog kruga konkursa biće proglašene nagrade i pohvale, i to: Prva, Druga i Treća nagrada i do tri Pohvale.

Nagrađeni i pohvaljeni radovi biće detaljno prezentovani i u katalogu konkursa, a svim ostalim radovima će takođe biti posvećen prostor u okviru ove publikacije.

Rezultati konkursa biće višestruko javno promovisani – svi radovi koji ispunjavaju propozicije konkursa biće prezentovani na javnoj arhitektonskoj izložbi u okviru manifestacije Beogradska internacionalna nedelja arhitekture – BINA 2022, a nagrađeni, otkupljeni i ostali radovi predati u drugom krugu konkursa dobiće dodatni prostor za detaljno predstavljanje.

Kao i sam konkurs, izložba će se realizovati u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti i biće postavljena u za tu priliku formiranoj uličnoj galeriji ispred objekta SANU u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu. Svi prispeli radovi biće publikovani u katalogu konkursa koji će takođe biti deo materijala izložbe.

Nagrađeni i pohvaljeni radovi biće detaljno prezentovani i u katalogu konkursa, a svim ostalim radovima će takođe biti posvećen prostor u okviru ove publikacije.

Objekat A nakon delimične sanacije strukture; Foto: Arhitektonski fakultet

Stručni žiri

Pristigle radove ocenjivaće stručni žiri u sastavu:

 • akademik prof. Branislav Mitrović, arhitekta, predstavnik SANU
 • prof. arh. Vladimir Lojanica, Dekan AF-UB
 • dr Marina Pavlović, viši konzervator, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
 • dr Jelena Ivanović Vojvodić, arhitekta, predstavnik BINA-e
 • mr Bojan Kovačević, arhitekta, predstavnik Organizacionog odbora SANU za obeležavanje 125. godina od rođenja Nikole Dobrovića
 • prof. arh. Ivan Rašković, predstavnik AF-UB
 • doc. dr Grozdana Šišović, predstavnik AF-UB

Sekretar konkursa: dr Maja Dragišić, arhitekta, docent AF-UB

Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija sa programom i svim prilozima, preuzima se besplatno sa internet stranice Arhitektonskog fakulteta.

RASPIS I PROGRAM

KONKURSNI MATERIJAL

Izabrali smo za vas…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *