Konkursi

Studentski konkurs za uređenje enterijera firme Vega IT Sourcing

Predmet konkursa je izrada idejnog rešenja dizajna vizuelnog identiteta radnog prostora firme Vega IT Sourcing. Idejno rešenje će služiti za dalji rad na realizaciji projekta.

Raspisivači konkursa: Vega IT Sourcing DOO, Novi Sad i Departman za arhitektru i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.

Vega IT Sourcing je kompanija iz Novog Sada koja se bavi razvojem Software-a prvenstveno za klijente iz Holandije, Belgije i Engleske. Kompanija je osnovana 2008. godine sa dvoje zaposlenih a trenutno ima 33 zaposlenih, većinom IT stručnjaka poteklih sa FTN-a u Novom Sadu. Vega IT Sourcing je Microsoft partner i pretežno koristi Microsoft proizvode za implementaciju projekata za svoje klijente.

Vega IT je u 2012. godini kupila svoj prvi poslovni prostor, angažovala je profesionalnog arhitektu za inicijalno uređenje prostora i konačno se uselila u novi poslovni prostor u avgustu 2012. godine. Poslovni prostor je u arhitektonskom smislu rešen. Poslovni prostor se sastoji iz dve celine:

vega-it-konkursPoslovni prostor 1:

Multifunkcionalni prostor koji služi i za održavanje proslava (predprostor ispred radnih kancelarija);
Konferencijska prostorija;
Četiri radne kancelarije.

Poslovni prostor 2:

Soba za zabavu;
Radna kancelarija.

Ideja lidera kompanije, koju su podržali i detaljnije definisali i drugi zaposleni, je da se prostorije novog poslovnog prostora dodatno urede. Ideja je da prostor bude uređen tematski tako da svaka prostorija predstavlja jedan grad koji je od interesa za kompaniju. Gradovi koje su zaposleni u Vega IT Sourcing odabrali su:

Amsterdam;
Kopenhagen;
Novi Sad;
London i
San Francisco.

Ovi gradovi su izabrani zbog toga što se većina klijenata Vega IT Sourcing nalazi u tim gradovima.

U okviru idejnog rešenja potrebno je definisati:
Konceptualno rešenje vizuelnog identiteta radnog prostora firme kao celine;
Vizuelni identitet svake prostorije u odnosu na odabrani grad.

U okviru projektnog rešenja nije dozvoljeno promeniti:
Organizaciju prostora i definisanu namenu prostorija;
Dispoziciju i dizajn nameštaja;
Obrade podova;
Dispoziciju osvetljenja.

U okviru projektnog rešenja moguće je predvideti dodatni nameštaj.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na konkursu za idejno rešenje uređenja enterijera i dizajna vizuelnog identiteta radnog prostora firme Vega IT Sourcing imaju studenti osnovnih i master studija arhitekture, kao i apsolventi, pojedinačno ili timski. Pravo učešća na konkursu takođe imaju i mladi arhitekti koji su diplomirali 2009. godine ili kasnije.

ŽIRI

Članovi žirija su:

Saša Popović, Vega IT – CEO, predsednik žirija
Vladan Ostojić, Vega IT – partner
Jelka Đorđević, dipl.inž.arh
Dr Darko Reba, dipl.inž.arh
Dr Jelena Atanacković Jeličić, dipl.inž.arh
Marko Todorov, dipl.inž.arh
Marc Joubert, dipl.inž.arh

DINAMIKA KONKURSNIH AKTIVNOSTI

Registracija učesnika ……………………………………………………………………….do 10. juna 2013
Rok za dostavljanje pitanja……………………………………………………………………20. maj 2013.
Rok za dostavljanje odgovora na pitanja……………………………………………….. 23. maj 2013.
Rok za slanje i predaju radova……………………………………………………………… 15. jun 2013.
Rad žirija – ocenjivanje konkursnih radova……………………………………………. jun 2013.
Objavljivanje rezultata konkursa…………………………………………………………….jun 2013.
Izložba projekata pristiglih na konkurs……………………………………………………. septembar 2013.

Registracija učesnika i podizanje konkursnih podloga

Za učešće na konkursu kandidati se mogu prijaviti sekretaru konkursa putem e-mail-a.
Prijava treba da sadrži:
– Podatke za komunikaciju – ime i prezime, brojeve telefona i e-mail;
Učesnici se prijavljuju slanjem e-maila (elektronskog zahteva za učešće u konkursu koji treba da sadrži gore navedene podatke) na e-mail adresu [email protected]. Po prijemu adekvatno popunjenog zahteva učesnicima će eletronskim putem biti prosleđene podloge za konkurs.

Kontakt osoba Isidora Lekić,
Tel/Fax: 021 661 65 57
E-mail: [email protected]

 

Pitanja i odgovori

Svaki učesnik kojem su potrebne dodatne informacije ili objašnjenja u vezi sa uslovima konkursa ili podlogama za konkurs, može da pošalje svoju listu pitanja Sekretarijatu konkursa e-mail-om, do 20.05.2013. godine. Na pristigla pitanja biće odgovoreno u formi cirkularnog pisma koje će biti poslato svim učesnicima do 23.05.2013. Ovaj dokument će se smatrati integralnim delom podloga za konkurs.

Podloge za konkurs

Podloge za konkurs sadrže:
– Grafičke priloge;
– logo firme Vega IT Sourcing;
– fotografije poslovnog prostora koji je predmet konkursnog zadatka.

Sadržaj i oprema konkursnih radova

Učesnici konkursa treba da, u okviru konkursnih radova, dostave sledeće priloge:

– grafički prilozi (plakati formata 100x70cm, vertikalno orijentisani, u boji)
– osnove, izgledi i preseci (1:50), sa izvođačkim detaljima (1:10);
– Maketa/3D prikazi/renderi/vizualizacija pojedinačnih prostorija;
– prikaz koncepta rešenja vizuelnog identiteta radnog prostora firme Vega IT Sourcing;
– svi dodatni prilozi koji utiču na bolje razumevanje rešenja;

– opis projekta, koji treba da sadrži: tekstualno obrazloženje sa tehničkim opisom (najviše tri strane A4 formata), sa katalogom grafičkih priloga (sve osnove, preseci i izgledi, umanjeni, na A4 formatu) – u pet primeraka.

– jedan CD-ROM, na kojem treba da se nalazi kompletna prezentacija rada (grafički i tekstualni prilozi) u .pdf formatu;

Svi grafički prilozi koje učesnici predaju (plakati, tekstualni prilozi i cd) moraju da budu na engleskom jeziku.

– kovertu sa podacima o autoru, koja treba da sadrži:
– ime i prezime, adresu, broj telefona i e-mail autora projekta, tj. vođe tima u slučaju da se radi o timskom projektu;
– izjavu u kojoj se autor / autorski tim izjašnjava o tome da li želi da se na javnoj izložbi rad izloži pod šifrom (anonimno) ili pod imenom autora.

Svi prilozi konkursnih radova (svaki list grafičkih priloga, prva strana svakog primerka tekstualnog obrazloženja, omot diska i koverta sa podacima o autoru rada) treba da budu označeni alfa-numeričkom šifrom od osam karaktera (šest cifara i dva slova na kraju) po izboru učesnika. Šifra treba da se nalazi u gornjem desnom uglu lista, karakteri treba da budu 1cm visoki. Nikakav drugi znak identifikacije, osim ove šifre, ne sme da se nalazi ni na jednom od priloga konkursnog rada.

Pri predaji, konkursni radovi moraju biti upakovani sa naznačenom šifrom rada. Nekompletne radove Žiri neće razmatrati.

Predaja radova

Učesnici konkursa moraju svoje radove dostaviti sekretaru konkursa u firmi Vega IT Sourcing DOO iz Novog Sada najkasnije do roka navedenog u Stavu VI, Dinamika konkursnih aktivnosti tj. do 15. juna 2013. godine do 17 časova.
Radove treba lično predati ili poslati na sledeću adresu:

Vega IT Sourcing DOO
Danila Kiša 3, ulaz 3V, 14C
21000 Novi Sad

Radovi koji su poslati poštom moraju imati čitak službeni poštanski pečat sa datumom i vremenom predaje, koji ne sme biti posle predviđenog roka predaje, kao i ime i prezime pošaljioca (ne autora) sa potpunom adresom.
Pri neposrednoj predaji konkursnog rada, sekretar konkursa će izdati potvrdu o prijemu.
Radovi koji stignu posle naznačenog roka u raspisu konkursa neće biti razmatrani od strane Žirija.

NAGRADE

Svi učesnici konkursa će biti spomenuti na web sajtu i Facebook stranici kompanije Vega IT Sourcing. Tvorci nagrađenih rešenja će posebno biti istaknuti na pomenutim web sajtovima i uz to će imati i mogućnost da njihova idejna rešenja budu i implementirana od strane Vega IT Sourcing.

Tvorcima nagrađenih rešena će takođe biti dodeljene novčane nagrade u iznosu od:
30.000 dinara za prvonagrađeno rešenje,
20.000 dinara za drugonagrađeno rešenje,
10.000 dinara za trećenagrađeno rešenje.

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *