Da bi se jedan grad smatrao bezbednim i dobrim za sve, potrebno ga je prilagoditi potrebama svih onih koji se u njemu kreću, bili to roditelji s malom decom, školarci,…