Kuća zvana Newton Tudor u Masačusatsu iz 1932. doživela je potpunu transformaciju ali uz zadržavanje originalnog, klasičnog duha. Zadatak projektnog biroa Hacin and Associates bio je da kući od 330 kvadrata…