Pretpostavlja se da će do 2050. godine na svetu živeti 10 milijardi ljudi, a da će čak dve trećine njih živeti u gradovima. Tranzicija iz ruralnih u urbana područja aktivna…