Intervencija na ovim zidovima podrazumevala je korišćenje 40.000 drvenih oblica, prečnika nekoliko milimetara. U sklopu renoviranja potrkovlja jedne kuće u Masačusetsu, deo zadatka projektnog biroa MERGE Architects bio je da…