Stavite uređaj Source na krov i pored struje imaćete i vodu! Generatori vode koji pretvaraju paru iz atmosfere u tečnost, nisu nikakva novost. Međutim, dosadaÅ”nja reÅ”enja su bila ili veoma…