Blog

Organizacija posla

Kako se posao organizuje na našem prostoru? Tu su razni šefovi kadrovske službe, pravne službe, logistike pa onda direktori marketinga, PR manager i njegov pomoćnik a naravno ne može ništa…