Danas je obala u ovom delu Japana praktično skrivena od očiju iza sivog betonskog zida visokog do 12,5 metara. Zaštitni blokovi su sagrađeni samo da bi bili sagrađeni. Nakon ogromne…