hormann-reklama

Pogledajte i ovo:

Centralni registar planskih dokumenata od sada onlajn

CRPD omogućava dostupnost svih prostornih i urbanističkih planova putem interneta. Centralni registar planskih dokumenata...