Posao

Galens Inženjering raspisuje konkurs za 10 radnih pozicija

Građevinska kompanija iz Novog Sada širi svoj tim. Rok za prijavu traje do kraja februara.

Galens Inženjering je građevinska firma koja već 15 godina uspešno posluje na prostoru Srbije i regiona. Našu kompaniju čini dinamičan i mlad tim, spreman da odgovori na sve moderne zahteve tržišta, kako u domenu grubih građevinskih radova, tako i u domenu zanatskih radova i enterijerskog opremanja.

Iza sebe imamo više od 50 uspešnih projekata, a radovi se trenutno izvode na nekoliko lokacija u Srbiji i regionu: Novi Sad, Beograd, Zlatibor, Jahorina… Reference , stručnost, energija i posvećenost poslu svrstavaju našu kompaniju među lidere u sferi visokogradnje, dok praćenje modernih tokova zahteva konstantno usavršavanje stručnog kadra, mehanizacije i opreme.

Sve radne pozicije su otvorene na projektima u Novom Sadu, Beogradu, Zlatiboru i Jahorini.

Naš stručni tim čine rukovodioci projekata, inženjeri svih struka, instalateri i zanatlije sa višegodišnjim iskustvom i znanjem. Ulaganje u obrazovanje zaposlenih sastavni je deo naše poslovne politike, a rad u izuzetno prijatnom okruženju i mogućnost permanentnog napredovanja u karijeri čine da naš tim neprestano raste i ostvaruje sve bolje rezultate.

Jedna od najuspešnijih inženjerskih firmi u Srbiji širi svoj tim; Foto: Galens Inženjering

Konkurs je raspisan za radne pozicije:

 1. Odgovorni izvođač radova
 2. Inženjer na gradilištu
 3. Građevinski tehničar (poslovođa)
 4. Arhitekta na gradilištu
 5. Inženjer u tahničkoj pripremi
 6. Građevinski tehničar u pripremi
 7. Diplomirani građevinski inženjer (hidrotehnički smer)
 8. Poslovođa za elektroinstalacije
 9. Poslovođa za mašinske instalacije
 10. Geometar

Kako konkurisati?

Sve radne pozicije su otvorene na projektima u Novom Sadu, Beogradu, Zlatiboru i Jahorini.

interesovani kandidati mogu elektronskim putem poslati svoj CV na e-mail: [email protected].

Konkurs je otvoren do 28. februara 2022. godine.

 

 1. Odgovorni izvođač radova (diplomirani građevinski inženjer)

Opis posla:

 • Organizacija i rukovođenje projektom prilikom izgradnje objekta
 • Vođenje odgovarajuće dokumentacije na gradilištu
 • Izrada dinamičkih planova aktivnosti na gradilištu
 • Redovno održavanje koordinacionih sastanaka, sastavljanje izveštaja o napretku radova
 • Briga o obezbeđenju gradilišta svim potrebnim resursima, materijalom i radnom snagom
 • Obezbeđivanje dokaza o kvalitetu izvršenih radova, opreme i instalacija
 • Predlozi i razrada fasada
 • Kontrola projektne dokumentacije i njeno usaglašavanje
 • Tehnička izrada utrošaka materijala na mesečnom nivou
 • Obezbeđivanje merenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekta u toku građenja
 • Vođenje građevinskog dnevnika, građevinske knjige i obezbeđivanje knjige inspekcije
 • Određivanje tehnologije gradilišta i dimenzionisanje resursa
 • Sprovođenje mera bezbednosti i zdravlja na radu
 • Aktivno učešće u kontroli učinka radne snage
 • Upravljanje građevinskim otpadom u skladu sa zadatim propisima

Neophodni uslovi i osobine:

 • VI ili VII stepen stručne spreme
 • 5 godina iskustva u radu na istim ili sličnim pozicijama
 • Licenca za odgovornog izvođača radova
 • Poznavanje programskih paketa MS Office i AutoCAD, rad na računaru
 • Poželjno poznavanje engleskog jezika
 • Razvijene liderske sposobnosti, organizacione sposobnosti i veštine planiranja
 • Pregovaračke sposobnosti i dobre komunikacione veštine

Nudimo:

 • Rad u kompaniji koja se konstantno razvija, na atraktivnim i izazovnim projektima
 • Dinamično radno okruženje
 • Prijatnu atmosferu i podršku u radu
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja

2. Inženjer na gradilištu

Opis posla:

 • Vršenje stručnog nadzora na gradilištu, upravljanje radom zaposlenih, koordinacija i organizacija posla
 • Vođenje odgovarajuće dokumentacije na gradilištu
 • Aktivno učešće u kontroli učinka radne snage
 • Kontrola projektne dokumentacije i njeno usaglašavanje
 • Tehnička izrada utrošaka materijala na mesečnom nivou
 • Praćenje usklađenosti izgradnje sa zakonskim propisima Ii standardima
 • Obezbeđivanje dokaza o kvalitetu izvršenih radova, opreme i instalacija
 • Vođenje građevinskog dnevnika i građevinske knjige

 Neophodni uslovi i osobine:

 • VI ili VII stepen stručne spreme
 • 3 godine iskustva u radu na istim ili sličnim pozicijama
 • Poznavanje programskih paketa MS Office i AutoCAD, rad na računaru
 • Poželjno poznavanje engleskog jezika

 Nudimo:

 • Rad u kompaniji koja se konstantno razvija, na atraktivnim i izazovnim projektima
 • Dinamično radno okruženje
 • Prijatnu atmosferu i podršku u radu
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja

3. Građevinski tehničar, poslovođa

Opis posla:

 • Organizovanje posla na gradilištu na dnevnom nivou
 • Vođenje gradilišne dokumentacije na dnevnom nivou
 • Sagledavanje i realizacija poslova po projektnoj dokumentaciji
 • Tehnička izrada utrošaka materijala na mesečnom nivou
 • Vršenje stručnog nadzora na gradilištu, upravljanje radom zaposlenih, koordinacija i organizacija posla
 • Kontrola kvaliteta i dinamike izvođenja radova
 • Aktivno učešće u kontroli učinka radne snage kao i njihovom rasporedu na dnevnom i sedmičnom nivou. Evidencija radnih sati.

Neophodni uslovi i osobine:

 • Minimun IV stepen odgovarajuće stručne spreme
 • 3 godine iskustva u radu na istim ili sličnim pozicijama
 • Poznavanje programskih paketa MS Office i AutoCAD, rad na računaru
 • Odlične organizacione i liderske sposobnosti

Nudimo:

 • Rad u kompaniji koja se konstantno razvija, na atraktivnim i izazovnim projektima
 • Dinamično radno okruženje
 • Prijatnu atmosferu i podršku u radu
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja

 4. Arhitekta na gradilištu

Opis posla:

 • Redovno praćenje dinamike projekata i usklađenosti sa ugovorenim rokovima
 • Sagledavanje i realizacija poslova po projektnoj dokumentaciji
 • Projektovanje i izrada detalja
 • Razrada projektne dokumentacije
 • Implementacija izmena na zahtev kupaca
 • Komunikacija između projektanata i Uprave
 • Kontrola projektne dokumentacije i njeno usaglašavanje
 • Projektovanje detalja prilikom izgradnje
 • Razmatranje ideja za realizaciju objekta
 • Ostali radni zadaci u okviru struke u zavisnosti od specifičnosti projekta

Neophodni uslovi i osobine:

 • VI ili VII stepen stručne spreme
 • 3 godine iskustva u radu na istim ili sličnim pozicijama
 • Posedovanje licence 400
 • Poznavanje programskih paketa MS Office i AutoCAD, MS Project, rad na računaru
 • Poželjno poznavanje nekog od programa za 3D vizuelizaciju
 • Odlična organizaciona sposobnost

Nudimo:

 • Rad u kompaniji koja se konstantno razvija, na atraktivnim i izazovnim projektima
 • Dinamično radno okruženje
 • Prijatnu atmosferu i podršku u radu
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja

 5. Inženjer u tehničkoj pripremi

Opis posla:

 • Učestvovanje u izradi dinamičkih planova
 • Praćenje i analiza projekta
 • Izrada ponuda za treća lica, analiza i praćenje cena
 • Praćenje učinka operative
 • Praćenje utroška na gradilištu
 • Izrada i dopuna standardizacije
 • Praćenje finansijskih tokova projekta
 • Izrada analiza cena sa proračunom troškova gradnje
 • Komunikacija sa učesnicima u projektu
 • Vršenje pripreme, izrade i kontrole tehničke dokumentacije za realizaciju projekta

Neophodni uslovi i osobine:

 • VI ili VII stepen stručne spreme
 • 3 godine iskustva u radu na istim ili sličnim pozicijama
 • Poznavanje programskih paketa MS Office i AutoCAD, MS Project, rad na računaru
 • Odlična organizaciona sposobnost
 • Spremnost za timski rad

Nudimo:

 • Rad u kompaniji koja se konstantno razvija, na atraktivnim i izazovnim projektima
 • Dinamično radno okruženje
 • Prijatnu atmosferu i podršku u radu
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja

 6. Građevinski tehničar u pripremi

Opis posla:

 • Izrada specifikacija za nabavku materijala i opreme
 • Nabavka materijala
 • Priprema izvršenja radova na gradilištima
 • Kontakt sa podizvođačima i ažuriranje cena na mesečnom nivou
 • Izrada specifikacija materijala i obračun utrošaka na gradilištu
 • Arhiviranje dokumentacije koja se odnosi na završene poslove
 • Ostali radni zadaci u okviru struke u zavisnosti od specifičnosti projekta

Neophodni uslovi i osobine:

 • Minimum IV stepen stručne spreme tehničkog usmerenja – poželjno građevinski tehničar
 • 3 godine iskustva u radu na istim ili sličnim pozicijama
 • Poznavanje programskih paketa MS Office, rad na računaru
 • Spremnost za timski rad

Nudimo:

 • Rad u kompaniji koja se konstantno razvija, na atraktivnim i izazovnim projektima
 • Dinamično radno okruženje
 • Prijatnu atmosferu i podršku u radu
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja

 7. Diplomirani građevinski inženjer- hidrotehnički smer

Opis posla:

 • Kontrola i autorizacija tehničke dokumentacije u domenu hidrotehničkih instalacija
 • Predlaganje i primena novih tehnoloških rešenja hidrotehničkih instalacija na projektima
 • Praćenje projekta i projektni nadzor
 • Kontrola operative i utrošaka iz navedene oblasti
 • Kontrola i praćenje naručene i ugrađene opreme
 • Ostali radni zadaci u okviru struke u zavisnosti od specifičnosti projekta

Neophodni uslovi i osobine:

 • VI ili VII stepen stručne spreme – diplomirani ili master građevinski inženjer- hidrotehnički smer
 • 3 godine iskustva u radu na istim ili sličnim pozicijama
 • Posedovanje licence odgovornog projektanta hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije
 • Poznavanje programskih paketa MS Office i AutoCAD, rad na računaru
 • Odlična organizaciona sposobnost i komunikacione veštine
 • Sposobnost praćenja više radnih zadataka istovremeno
 • Spremnost za timski rad

Nudimo:

 • Rad u kompaniji koja se konstantno razvija, na atraktivnim i izazovnim projektima
 • Dinamično radno okruženje
 • Prijatnu atmosferu i podršku u radu
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja

 8. Poslovođa za elektroinstalacije

Opis posla:

 • Koordinacija i upravljanje aktivnostima vezano za elektroinstalacije
 • Kontrola i autorizacija tehničke dokumentacije u domenu elektroinstalacija
 • Kontrola operative i utrošaka iz navedene oblasti
 • Analiziranje i izrada izveštaja poslovanja
 • Praćenje i izvođenje elektroinstalacija (jaka i slaba struja)
 • Ispitivanje i nadzor u izradi elektroinstalacija
 • Praćenje realizacije ugovorenih projekata i kontrolisanje troškova

Neophodni uslovi i osobine:

 • Minimum III stepen stručne spreme odgovarajućeg usmerenja
 • 3 godine iskustva u radu na istim ili sličnim pozicijama
 • Neophodno iskustvo u postavljanju elektroinstalacija
 • Poznavanje programskog paketa MS Office, rad na računaru
 • Odlična organizaciona sposobnost i komunikacione veštine
 • Sposobnost praćenja više radnih zadataka istovremeno
 • Spremnost na učenje i napredovanje

Nudimo:

 • Rad u kompaniji koja se konstantno razvija, na atraktivnim i izazovnim projektima
 • Dinamično radno okruženje
 • Prijatnu atmosferu i podršku u radu
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja

 9. Poslovođa za mašinske instalacije

Opis posla:

 • Upravljanje i praćenje svih faza u izvođenju i realizaciji projekta
 • Kontrola i autorizacija tehničke dokumentacije u domenu mašinskih instalacija
 • Kontrola operative i utrošaka iz navedene oblasti
 • Izrada dinamičkih planova za realizaciju projekata
 • Organizacija i upravljanje radovima iz oblasti mašinskih instalacija
 • Kontrola realizacije radova iz oblasti mašinskih instalacija
 • Izrada privremenih mesečnih, periodičnih i konačnih situacija za izvedene radove na objektu, kontrola kvaliteta izvršenih radova

Neophodni uslovi i osobine:

 • Minimum III stepen stručne spreme mašinskog usmerenja
 • 3 godine iskustva u radu na istim ili sličnim pozicijama
 • Poznavanje programskog paketa MS Office, rad na računaru
 • Odlična organizaciona sposobnost i komunikacione veštine
 • Sposobnost praćenja više radnih zadataka istovremeno
 • Spremnost na učenje i napredovanje

Nudimo:

 • Rad u kompaniji koja se konstantno razvija, na atraktivnim i izazovnim projektima
 • Dinamično radno okruženje
 • Prijatnu atmosferu i podršku u radu
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja

 10. Geometar

Opis posla:

 • Obavljanje poslova geodetskih merenja u skladu sa važećim tehničkim propisima
 • Izrada skica i druge tehničke dokumentacije iz odgovarajućeg delokruga rada
 • Aktivno praćenje izvođenja radova
 • Izrada elaborata u skladu sa Zakonom
 • Odgovornost za tačnost merenih podataka i ispravnost opreme i instrumenata
 • Odgovornost za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa  Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Ostali radni zadaci u okviru struke u zavisnosti od specifičnosti projekta

Neophodni uslovi i osobine:

 • Minimum IV stepen stručne spreme: geodetski tehničar – geometar
 • 3 godine iskustva u radu na istim ili sličnim pozicijama
 • Poznavanje programskih paketa MS Office, AutoCAD, rad na računaru
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Prednost je znanje engleskog jezika
 • Odlična organizaciona sposobnost

Nudimo:

 • Rad u kompaniji koja se konstantno razvija, na atraktivnim i izazovnim projektima
 • Dinamično radno okruženje
 • Prijatnu atmosferu i podršku u radu
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja

Dodatne informacije

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na web stranici Galens Inženjering ili direktnim pozivom na broj 021/6500012.

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

1 komentar

 1. Mira

  Cula sam da trazite poslovnog sekretara ,s’obzirom da nigde u oglasima za posao nisam naisla na Vas, pisem vam da proverim datu mi informaciju..ukoliko je tacna javljam se na oglas..

Ostavite odgovor

Obavezna polja *