Termički most nastaje kada je izolacija, iz nekog razloga, prekinuta materijalom koji je loš izolator.

Postojanje toplotnog mosta, ili kako se još naziva hladnog mosta, može da izazove značajno smanjenje temperature u tom delu objekta i pojavu kondenzacije, buđi kao i značajan gubitak toplote.

Primer toplotnog mosta je kada je izolacija postavljena sa unutrašnje strane objekta. Betonska ploča koja se oslanja na zid nije izolovana i kao takva u zimskom periodu predstavlja hladan most, hladeći pod u prostoriji. Posledice toga su gubitak energije i neprijatno hladan pod i zid u tom delu prostorije. Takođe može da dođe do pojave kondenzacije, piše Ekoneimar.

Toplotni-most

Česta pojava u poslednje vreme je i parcijalna izolacija određenih delova objekta. Najtipičniji primer je zgrada gde određeni stanari postave toplotnu izolaciju na deo spoljnog zida koji pripada samo njihovom stanu.

Ukoliko ste ipak primorani da parcijalno izolujete fasadu, obratite pažnju i konsultujte stručnjaka kako ne bi dolazilo do gubljenja toplote preko betonskih ploča.

Na slici dole šematski je prikazan plavim strelicama način ulaska spoljne temperature preko parcijalno izolovane fasade.

TOPLOTNI-MOST-PARCIJALNA-IZOLACIJA

parcijalna izolacija fasade

Firme iz kategorije Fasade:

Dodaj firmu u Adresar