Ukoliko nemate dovoljnu visinu za spuštanje plafona u celoj prostoriji za postavku indirektnog osvetljenja iskoristite dekorativni gipsani element koji ćete postaviti na jedan zid.

Gipsani ispust na visini 20 centimetara od tavanice i širine 11 centimetara biće dovoljan da smestite svetleće crevo ili traku. Gotove dekorativne elemente proizvodi Orac Decor koje zastupa salon PolyDec, Beograd.

Profil ovih dekorativnih elemenata može biti ražličit. Na slikama ispod vam predstavljamo dva osnovna profila „A“ i „B“. Varijanta „A“ jeste jednostvnija verzija dok u složenijoj varijatni „B“ postoji dodatna kaskada na profilu.

Izvedene enterijere sa ovim dekorativnim elementima pogledajte na slikama ispod. Efektno, zar ne?!

 

Presek gispsanog elementa sa dekorativnim osvetljenjem