Plan generalne regulacije je na javnom uvidu do 30. decembra
Novi objekti, Urbanizam

Šta predviđa plan za Klinički centar Vojvodine

U planu je nadgradnja mnogih objekata, uklanjanje dotrajalih zgrada, izgradnja tri garaže, puno površina za pešake ali ne i izgradnja četvrte lamele D.

U skladu sa nedavnim ishodovanjem građevinske dozvole za izgradnju blokova B i C buduće zgrade Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu, objavljen je plan generalne regulacije prostora koji obuhvata Klinički centar. Plan predviđa smele urbanističke poteze kako bi se ovaj prostor u funkcionalnom aspektu adekvatno koristio.

Zbog realnih potreba za povećanjem smeštajnog kapaciteta zdravstvenih ustanova, planirana je nadgradnja mnogih objekata. Po jedan sprat u visinu trebalo bi da dobiju Institut za neurologiju, psihijatriju i mentalno zdravlje, s tim što će ovaj kompleks dobiti i nove anekse od tri etaže. Takođe po sprat više predviđen je za objekat Poliklinike, Kliniku za infektivne bolesti, Kliniku za rehabilitaciju, Zavod za radiologiju, kao i dogradnja prizemnog aneksa Zavodu za patologiju. Takođe, planom je predviđena dogradnja sprata Zavodu za transfuziju krvi i Medicinskom fakultetu na delu objekta koji je niži od tri sprata. Nov objekat fakulteta spratnost P+2 je uveliko u izgradnji, a predviđena je i još jedna lamela sa ukupno četiri nadzemne etaže.

S druge strane, neminovno je uklanjanje dotrajalih objekata poput Klinike za kožno-venerične bolesti, Odeljenja za dijalizu, Klinike za bolesti uha, grla, nosa, objekta za prijem bolesnika i manjih tehničkih objekata.

Plan generalne regulacije

Planirane su tri troetažne garaže što bi trebalo da reši problem parkiranja unutar Kliničkog centra.

Generalni plan predviđa izgradnju i potpuno novih objekata. Planirane su tri troetažne garaže kapaciteta za nekoliko stotina vozila. Na taj način trebalo bi značajno da se reši problem parkiranja unutar Kliničkog centra. Moguća je izgradnja novog centra za dijalizu većeg gabarita od postojećeg, Instituta za biohemiju sa prizemljem i dva sprata, kao i nekoliko objekata čija namena nije precizno definisana. Iznenađujuće je rešenje urbanista kojim se planira izgradnja dva objekta tehničko-ekonomske namene, čija bi površina iznosila nekoliko hiljada kvadrata.

Najizvesnija je realizacija radova na završetku lamela B i C glavne zgrade Kliničkog centra, u planu označenog kao Dijagnostičko-terapeutski centar. Njegova izgradnja je počela još 1990. godine i prvobitno je zamišljen sa četiri lamele. Do danas, namenu je dobila lamela A kao Urgentni centar. Lamele B i C trenutno poseduju prizemlje i tri sprata. Novim planom, predviđa se povećanje spratnosti lamele C na P+4, zatim dogradnja prizemlja u zoni atrijuma i jezgra vertikalnih komunikacija između ovih lamela, dogradnja potpuno novog aneksa spratnosti P+4 u istočnom delu bloka i jednog iste visine u zapadnom krilu C lamele.

Plan namene površina

Na mestu četvrte lamele D u planu je sada ucrtana servisna saobraćajnica.

Međutim, u novom planu se više ne spominje četvrta lamela D. Ako dobro pogledamo ovaj plan, uočićemo da je na njenom mestu ucrtana servisna saobraćajnica. Da li povećanjem gabarita lamela B i C pokušava da se nadomesti kompletna lamela D? Čak i pored izgradnje četvrte lamele postojao bi nedostatak smeštajnog kapaciteta ovog zdravstvenog kompleksa. Ne treba zaboraviti da su na potezu od Kliničkog centra do Instituta za neurologiju i psihijatriju, nekada planirane čak lamele E i F. Da li je prilikom izrade plana uzeta u obzir realna potreba zaposlenih za većim radnim prostorom i zašto je umesto kompletne lamele D planirana ulica, pored velike neiskorišćene površine, i dalje nije poznato.

Tople veze

Takođe, analizom ovog plana možemo da zaključimo da će novi blokovi imati nadzemnu konekciju, sa zgradom Poliklinike, budućim centrom za dijalizu i Klinikom za radiologiju. Ove tople veze će biti izgrađene na koti prvog sprata, moguće i na nekoliko etaža, sa nesmetanim odvijanjem saobraćaja ispod njih. Preporuka je da budu transparentne, izvedene uz upotrebu stakla, sa minimalnom širinom od 2 metra.

Bogata mreža servisnih saobraćajnica i pešačkih staza, govore u prilog dobre buduće komunikacije između objekata. Pažnju zavređuju površine namenjene pešacima, trgovi, koji će biti adekvatno obogaćeni mobilijarom, zelenilom, čak i vodenim površinama. Kao takav, planiran je i glavni pešački prilaz zgradi Kliničkog centra sa Futoške ulice.

Nerealizovane ideje

Nažalost, prošlogodišnji futuristički renderi ostaće samo nerealizovana ideja. Područje Kliničkog centra Vojvodine dobijaće svoje planirane obrise u etapama, tokom narednih godina, uz nadu da će se plan vremenom menjati u skladu sa potrebama korisnika i stručnog osoblja.

Prošlogodišnji renderi Kliničkog centra

Javni uvid do 30. decembra

Nacrt plana generalne regulacije Klikničkog centra Vojvodine u Novom Sadu izlažu se na Javni uvid od 1. decembra do 30. decembra 2020. godine u prostorijama JP Urbanizam ili na zvaničnoj stranici Grada Novog Sada. Javna sednica Komisije za planove održaće se 14. decembra s početkom u 9h.

Kad ste već ovde…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *