Primer anti-gradnje objavljen na našem sajtu, prouzrokovao je brojne reakcije a ovog puta dobili smo i pismo od Tamare Banković koja nam skreće pažnju na sličnu pojavu na naselju Zvezdara u Beogradu.

I ovoga puta fasada na pojednim površinama nedostaje a Tamara se pita kako sprečiti ovakve pojave? Tačnije kako omogućiti ljudima da kompletno reše problem izolacije fasade jer očigledno je da jedni nisu imali pare a da su drugi imali problem koji su želeli da reše (kondenzacija, grejanje, ušteda energije).
Tamara dodaje da je jedan od problema koji je vezan za ovu situaciju što svi izvođači ovakvih radova ne daju mogućnost plaćanja radova na rate dovoljno podnošljive da bi stanari mogli da učestvuju, pa da oni koji imaju pare ne bi trpeli problem koji imaju a ne mogu da zavise od onih koji nemaju pristupaju ovakvom rešavanju problema. Ovo su primeri rugla, nepoštovanja propisa ili nebrige društva.

Sledeći primeri nalaze se u ulicama Jelene Mioč i Koste Hakmana u Učiteljskom naselju na Zvezdari.