Planirani kompleks u Opštini Surčin
Novi objekti

Kod Dobanovaca u planu izgradnja naselja Singidunum za 8.000 ljudi

Na dva i po miliona kvadrata planirana je izgradnja 2.800 stanova, poslovnog parka i komercijalnih objekata, ali i dečjih vrtića, škola i doma zdravlja.

U beogradskoj opštini Surčin, na lokaciji od skoro 250 hektara između Batajnice i Dobanovaca, trebalo bi da nikne moderno naselje u kome bi živelo bezmalo 8.000 stanovnika i radilo više od 9.000 ljudi, nazvano znanim latinskim imenom „Singidunum“.

Obiman plan za izgradnju ovog  megakompleksa podeljen je po sektorima, a trenutno se na javnom uvidu nalazi Plan detaljne regulacije za sektore 2, 3, 4 i 6,  koji je izradio biro ZAP, dok je naručilac kompanija Singidunum Buildings d.o.o.

Javni uvid omogućen je onlajn do 19. marta, dok će se javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda o predmetnom Nacrtu održati 4. aprila 2024. godine sa početkom u 13.30 časova, u zgradi JUP „Urbanistički zavod Beograda”.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Svi sektori kompleksa Singidunum; Vizuelizacija: ZAP

Plan razvili međunarodni eksperti

Investitorska firma iz Beograda u svom vlasništvu ima više od 300 hektara u predmetnom području, a kompleks Singidunum će graditi na površini od čak 247,5 hektara, tako da ovaj projekat zapravo predstavlja pravi grad u malom.

Podsetimo, još 2010. godine počelo je istraživanje na osnovu kog je nastao je razvojni master plan, delo eksperata iz “Barcelona Strategic Urban Systems”, koji je zatim izmenjen od strane dve međunarodne konsultantske kuće i, prema preporukama, korigovan 2012. godine.

Na bazi pomenutog master plana, 2016. godine inicirana je prva faza planske razrade kompleksa koja je rezultirala donetim planovima detaljne regulacije za sektor 1 i sektor 5.

PDR za sektore 2, 3, 4 i 6, predstavlja drugu fazu kojim će se zaokružiti planski ciklus razrade kompleksa Singidunum kao celine, te obezbediti planski osnov za realizaciju planiranih namena, kapaciteta saobraćajne i infrastrukturne mreže.

Planirana namena površina

Zona komercijalnih sadržaja K1.2 planirana je na površini od oko 13 hektara i predstavlja zonu administrativnog, poslovnog i trgovačkog centra kompleksa.

Zona privrednog parka (P2) planirana je na površini od oko 110 hektara i predstavlja zonu sa visokim procentom privrednih (industrijskih) delatnosti – minimum 80%.

Zona komercijalnih sadržaja (K1.2) planirana je na površini od oko 13 hektara i predstavlja zonu administrativnog, poslovnog i trgovačkog centra kompleksa u okviru koje su komercijalne delatnosti obavezne sa 100% zastupljenosti (stanovanje nije dozvoljeno).

U okviru ove zone mogući su i sadržaji u oblasti zabave i kulture, dok će minimalna površina građevinske parcele biti utvrđena u toku izrade Nacrta plana.

Koncentracija stanovanja u dve zone

Zona mešovitih gradskih centara u zoni više spratnosti (M4), zona komercijalnih sadržaja (K1.1) i zelene i rekreativne površine planirane su na površini od približno 75 hektara i određuju budući naseljski centar.

U okviru ovih zona planira se koncentracija stanovanja i, s tim u vezi, konceptom su predložene lokacije za socijalnu infrastrukturu, parkovi i rekreativne površine.

U okviru zone M4 planirano je maksimalno 80% stanovanja (20% su komercijalne delatnosti) a u okviru zone K1.1 planirano je maksimalno 30% stanovanja dok je pretežna namena (komercijalne delatnosti: trgovina, pijace, tercijalne delatnosti i sl.) zastupljena sa min. 70% .

Minimalna površina građevinske parcele će se utvrditi u toku izrade Nacrta plana.

Plan preparcelacije sa smernicama za sprovođenje

Stan za 7.900 i posao za 9.200 ljudi

Kada su brojke u pitanju, kroz kompleks će prolaziti železnica na preko 4.500 m², mešoviti gradski centri zauzimaće 266.000 m², privredni park 522.000 m², komercijalne zone i tri predškolske ustanove ukupno 25.000 m², a osnovna i srednja škola, kao i dom zdravlja, 300 m².

Planirani broj stanovnika iznosi 7.900 ljudi, za koje će biti izgrađeno 2.800 stambenih jedinica, dok je broj zaposlenih u budućem naselju procenjen na 9.200.

U skladu sa razvojnim planovima Sekretarijata za javni prevoz, u području Plana detaljne regulacije za sektor 5 predviđena je realizacija autobuskog terminusa. Terminus se planira između saobraćajnica Nova 4 i Nova 5 i zauzima površinu od oko 0,4 ha.

Pored autobuskog podsistema planirana je i konekcija sa železničkim stanicama koje su najbliže ovom prostoru, a to su železnička stanica Batajnica i železnička stanica Zemun polje, kako bi se u sistemu javnog prevoza putnika koristio i BG voz.

Dužina planirane biciklističke staze od predmetnog prostora do Batajničkog druma bila bi oko 6,04 km.

Biciklističke staze koje treba da povežu područje privrednog parka „Singidunum“ ka centrima okolnih naselja i planiranim biciklističkim koridorima prema planovima višeg reda, vode se duž postojećih ili planiranih saobraćajnica koje predstavljaju veze ovog prostora sa okolnim naseljima.

Dužina planirane biciklističke staze od predmetnog prostora do Batajničkog druma, kojim je planirana trasa biciklističke staze prema Generalnom urbanističkom planu Beograda, bila bi oko 6,04 km.

Dužina biciklističke staze do železničke stanice Zemun polje iznosila bi oko 6,1 km, do naselja Ugrinovci po postojećoj trasi ulice Partizanske oko 5,1 km, a do naselja Dobanovci takođe oko 6,1 km.

Položaj kompleksa Singidunum u gradu

Parkiranje za 16.000 vozila

Potrebni kapaciteti za parkiranje vozila, procenjeni su na osnovu planiranih sadržaja na ovom području i normativa za parkiranje vozila iz Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave Grad Beograd.

Kapaciteti za parkiranje vozila biće planirani u okviru objekata, na otvorenim javnim parking površinama i u okviru pojedinačnih građevinskih parcela. U okviru sektora 2, 3, 4 i 6, a na osnovu maksimalnih kapaciteta izgradnje predmetnog područja, potrebe stacioniranja vozila procenjuju se na oko 16.000 PM, navodi se u Nacrtu.

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *