Eksperimentalni urbani mobilijar, prevashodno je namenjen javnim prostorima kao utilitarni objekat, ali i kao specifičan prostorni pečat, koji vizuelno dominira prostorom i tera na okupljanje.

Klupa 1000cm je projekat autorkog tima „ModelArt Studio“ nastao u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada i opštinom Dimitrovgrad. Projekat je nastao u okviru istraživanja o uticaju arhitektonskih instalacija kao mikrourbanističkih intervencija na javni prostor i njegovo oživljavanje kroz stvaranje repernih tačaka kao mesta socijalizacije.

Forma objekta je postignuta kompjuterskim parametarskim modelovanjem, a zatim prevedena u fizički oblik. Struktura je napravljena od drvenih letvica, pri čemu se smenjuju puno i prazno, što, u kombinaciji sa unutrašnjim osvetljenjem, daje zanimljive svetlosne efekte. Dužina strukture je 10m, ali je moguće njeno neograničeno proširenje, ili pak skraćenje, u skladu sa potrebama i veličinom prostora.

Projekat je takođe izlagan na izložbi „ModelArt retrospektiva 2001-2011“ u gradskoj galeriji u Dimitrovgradu i na „Mikser“ festivalu u Beogradu od 25. do 29. maja, u okviru „Mikser Outdoor“ zone. Trenutno je izložen na univerzitetskom kampusu u Novom Sadu.

Autori projekta su Dejan Mitov, Jelena Čobanović, Krsto Radovanović i Maja Nogavica, okupljeni u okviru studija Modelart o čijem projektu “Origami Forum” smo već pisali na ovom sajtu.