Tri studenta Akademije likovnih umetnosti još 2007. godine isprojektovali su most u obliku petlje u Sarajevu. Pet godina kasnije, doživeli su i njegovo otvaranje.

Adnan Alagić, Bojan Kanlić i Amila Hrustić osmislili su most zanimljivog oblika kao simbol spajanja grada sa Akademijom. Most dužine 38 metara napravljen je od čelika i aluminijuma – materijala koji su i omogućili pravljenje neobičnog izgleda mosta.

Tačno na polovini, most se savija iz oba smera pa deluje kao da je most uvrnut oko svoje podužne ose. Inteligentnim rešenjem postignut je efekat petlje dok se u isto vreme prelazak pešaka preko mosta odvija neometano.

Most je osvetljen LED rasvetom pa noću izgleda veoma efektno. Sarajevo je tako dobilo novi orijentir.