Ilustracija: Građevinski centar Zemun
Novi objekti

Na Voždovcu u planu osmospratnica od blizu 2.500 kvadrata

„Umika invest“ d.o.o. iz Beograda planira izgradnju ugaonog stambeno-poslovnog objekta sa 21 stanom i garažom sa 25 mesta u podrumskoj etaži.

Južna kapija Beograda, gradska opština u kojoj živi blizu 170.000 stanovnika, konstantno je u fokusu građevinskih investitora, te je tako ovih dana prestonički Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove oglasio i javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na uglu ulica Ustaničke i Vidske na Voždovcu.

Nosilac izrade projekta je Privredno društvo za  projektovanje, upravljanje investicijama i konsalting „Građevinski centar  Zemun” iz Zemuna, koje je zahtev za potvrđivanje podnelo u ime investitora “Umika invest” d.o.o. iz Beograda, dok je za posao odgovornog urbaniste i odgovornog projektanta idejnog rešenja određena Zora Đorđević Dančević, dia.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Šira situacija – ortofoto

Kolski pristup iz planirane ulice

Površina predmetne građevinske parcele je 397 m2, a teren na parceli je u padu od postojećih saobraćajnica ka dubini parcele.

Objekat je postavljen na građevinskoj liniji koja je udaljena 5,0 metara od regulacione linije prema ulicama Ustaničkoj i Vidskoj.

Planirani objekat ima kolski pristup iz planirane ulice nižeg reda. Na predmetnoj parceli postoje tri objekta, koji bi trebalo da budu uklonjeni pre gradnje novog objekta.

Parcela zauzima površinu od 397 kvadratnih metara; Ilustracija: Građevinski centar Zemun

U podrumskoj etaži objekta formirana je garaža za 25 vozila sa nezavisnim sistemima za parkiranje.

Na predmetnoj parceli predviđena je gradnja stambeno-poslovnog objekta spratnosti Po+Su+P+7+Ps. Ukupna BRGP objekta iznosi 2.481 kvadratni metar, od čega na podzemne etaže otpada 582 m2, a na nadzemne 1.899 m2.

U objektu se nalazi ukupno 21 stambena jedinica, različitih struktura. Prema nameni, objekat je stambeno-poslovni u odnosu 80-20%. Ulaz u objekat je predviđen iz ulice Ustaničke.

U podrumskoj etaži objekta formirana je garaža za 25 vozila sa nezavisnim sistemima za parkiranje, kao i stepenište i putnički lift za vezu sa spratnim etažama objekta.

Osnova podruma

Tri parking mesta na delu kolskog pristupa

Na otvorenoj površini parcele, formirane su ozelenjene površine, a na delu kolskog pristupa 3 parking mesta (od kojih je jedno prilagođeno za korišćenje od strane lica sa posebnim potrebama).

U prizemlju objekta projektovano je više funkcionalno nezavisnih celina – stambeni ulaz (vetrobranski predprostor), centralni stepenišni prostor, stepenište za suteren i podrum, lift i nezavisan poslovni prostor (lokal).

Ugao Ustaničke i Vidske; Ilustracija: Građevinski centar Zemun

Na trećoj etaži se nalaze 2 stambene jedinice, različite strukture i površine, dok je na povučenom spratu smeštena jedna stambena jedinica.

Na prvom spratu se nalaze 3 nezavisne stambene jedinice, a na drugom, četvrtom, petom, šestom i sedmom spratu po 3 stambene jedinice, različite strukture i površine .

Na trećoj etaži se nalaze 2 stambene jedinice, različite strukture i površine, dok je na povučenom spratu smeštena jedna stambena jedinica.

Osnova 1. sprata

Transparentna ograda duž ivica parcele

U objektu se predviđa grejanje na električnu energiju, putem električnih kotlova ili toplotnih pumpi (invertora), sa nezavisnim razvodom za svaku jedinicu zasebno, ili ekvivalentno.

Predviđeno je ograđivanje bočnih granica parcele transparentnom ogradom visine do 1,40m duž ivica parcele, sem sa strane prema ulici, sa koje nije predviđeno ograđivanje.

Slobodne površine parcele, koje nisu pod objektom i saobraćajnim kolskim i pešačkim površinama, predviđene su za ozelenjavanje sadnim materijalom visoke biološke i estetske vrednosti.

Dvorište; Ilustracija: Građevinski centar Zemun

Na javnom uvidu do 27. oktobra

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, najkasnije do 27. oktobra 2022. godine.

Grafički prilozi

Situacija sa osnovom prizemlja
Situacija sa osnovom prizemlja
Osnova podruma
Osnova podruma
Osnova suterena
Osnova suterena
Osnova 1. sprata
Osnova 1. sprata
Preseci
Preseci
Izgledi
Izgledi

Ostali prikazi

Ilustracija: Građevinski centar Zemun
Ilustracija: Građevinski centar Zemun
Ilustracija: Građevinski centar Zemun
Ilustracija: Građevinski centar Zemun
Dvorište; Ilustracija: Građevinski centar Zemun
Dvorište; Ilustracija: Građevinski centar Zemun
Ugao Ustaničke i Vidske; Ilustracija: Građevinski centar Zemun
Ugao Ustaničke i Vidske; Ilustracija: Građevinski centar Zemun
Ustanička ulica; Ilustracija: Građevinski centar Zemun
Ustanička ulica; Ilustracija: Građevinski centar Zemun

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *