Umesto tezgi – garaža; Vizuelizacija: Yugo Biro
Novi objekti

Pijaca Merkator na Novom Beogradu dobija podzemnu garažu i osveženu fasadu

Projektom se planira promena namene dela objekta na nivou -1 uz rekonstrukciju fasadnih elemenata u skladu sa novom namenom.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda oglasio je ove nedelje javnu prezentaciju urbanističkog projekta za rekonstrukciju pijace „Merkator” u Ulici Aleksinačkih Rudara br. 34 na Novom Beogradu.

Nosilac izrade urbanističkog projekta je preduzeće Yugo Biro iz Beograda, investitor je JKP „Gradske pijace”, dok idejno rešenje potpisuje beogradski Parallel Studio, sa Vojislavom Novakovićem, dia, kao odgovornim projektantom.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Šira situacija

Tezge postaje parking

Izradi urbanističkog projekta za rekonstrukciju pijace pristupa se na zahtev investitora u cilju promene sadržaja iz prodajnog prostora (površina pod tezgama) u zatvoreni parking na nivou -1 postojećeg objekta pijace.

Površina u okviru projekta nalazi se na Novom Beogradu i obuhvata prostor između ulica Aleksinačkih rudara, Palmira Toljatija i Bulevara Mihajla Pupina.

Projekat obuhvata deo katastarske parcele broj 252 i celu katastarsku parcelu broj 253 KO Novi Beograd, ukupne površine od oko 5.150 m2.

Vizuelizacija: Parallel Studio

Projektom je planirano rušenje dela postojećih pregradnih zidova, kao i odstranjivanje dela denivelisanog poda na delu podruma.

Planira se promena namene dela objekta na nivou -1 sa rekonstrukcijom fasadnih elemenata u skladu sa novom namenom.

Preostali delovi objekta (prizemlje i galerija) se zadržavaju u postojećem stanju, navodi se u dokumentaciji.

Projektom je planirano rušenje dela postojećih pregradnih zidova, kao i odstranjivanje dela denivelisanog poda na delu podruma na kome je planiran garažni prostor.

Osnova podruma – novoprojektovano

Čelična konstrukcija od I profila

Kako bi se ostvarilo potrebnih minimum 1/3 otvora za potrebe otvorene garaže, predviđeno je rušenje dela spoljašnjih zidova na osi 2, između osa A i D sa istočne strane (strane ulaza), ka Ulici Palmira Toljatija, i na osi F, između osa 5 i 7 sa južne strane objekta ka Ulici Aleksinačkih rudara.

Ovi otvori su ojačani su čeličnom konstrukcijom od I profila koji će preuzeti deo opterećenja gornjih etaža.

Deo podrumske etaže na kom se nalazi pešačka rampa i liftovi odvojen je od ostatka podrumske etaže na kom se nalazi garažni prostor.

Vizuelizacija: Parallel Studio

Adaptacijom je predviđeno 48 parking mesta i 3 parking mesta za lica sa posebnim potrebama

Što se tiče funkcionalne organizacije, predviđena je adaptacija podrumskog prostora na +74,20 površine (1.436 m²) u otvoreni garažni prostor.

Kolski ulaz i izlaz iz garažnog prostora projektovan je ka ulici Palmira Toljatija. Planirani su i evakuacioni izlazi ka Ulici Aleksinačkih rudara i ka Bulevaru Mihajla Pupina.

Adaptacijom je predviđeno 48 parking mesta, dimenzija 2,5 m x 5 m, koja zauzimaju ukupnu površinu od 600 m² i 3 parking mesta za lica sa posebnim potrebama, dimenzija 3,7 m x 5 m i ukupne površine od 55 kvadrata.

Komunikacija zauzima površinu od 781 m², dok se kolski pristup, ulaz i izlaz u podrumsku etažu se ostvaruje iz Ulice Palmira Toljatija.

Vizuelizacija: Parallel Studio

Zelene površine na krovu prizemnog dela

Imajući u vidu karakter intervencije – nadgradnja uličnog dela objekta, planirano je formiranje zelenih površina na krovu prizemnog dela objekta u unutrašnjosti parcela (rekonstrukcija).

Na ovaj način obezbeđeno je 30,2% slobodnih zelenih površina na parceli, ali bez učešća zelenih površina u direktnom kontaktu sa tlom, navodi se u projektu koji se na javnom uvidu nalazi do 26. jula.

Grafički prilozi

Situacija
Situacija
Osnova podruma
Osnova podruma
Presek 1-1
Presek 1-1
Presek 2-2
Presek 2-2

3D vizuelizacija

Umesto tezgi - garaža; Vizuelizacija: Yugo Biro
Umesto tezgi - garaža; Vizuelizacija: Yugo Biro
Vizuelizacija: Parallel Studio
Vizuelizacija: Parallel Studio
Vizuelizacija: Parallel Studio
Vizuelizacija: Parallel Studio
Vizuelizacija: Parallel Studio
Vizuelizacija: Parallel Studio
Vizuelizacija: Parallel Studio
Vizuelizacija: Parallel Studio

 

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *