Dva reprezentativna objekata na Paliću konačno će zasijati starim sjajem; Foto: Revolution Architects
Aktuelno

Sovinoj kuli i Vodotornju na Paliću biće udahnut nov život po projektu Revolution Architectsa

Zdanja znana sa turističkih razglednica sa severa Bačke – jedno sagrađeno 1891, a drugo 1912. godine – planirana su za opsežnu restauraciju i konzervaciju.

Nakon početka radova na proširenju zabavnih sadržaja na prostoru Muškog štranda, državno preduzeće “Park Palić” predstavilo je ovog proleća projektnu dokumentaciju za konzervatorsko-restauratorske radove na sanaciji dva zdanja od velikog istorijskog značaja za okolinu Palićkog jezeraSovine kule iliti Vile Bagoljvar i objekta Vodotornja.

Projekat konzervacije i restauracije potpisuje poznata beogradska arhitektonska firma Revolution Architects, na čelu sa arhitektom Jugoslavom Jugovićem, dok procenjena vrednost projektovanih radova iznosi oko 51 milion dinara.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Vila Bagoljvar na Palićkom jezeru; Foto: Wikimedia (Gojko Gavrilo)

Obnavljanje Vile Bagovljar

Vila Bagoljvar iliti Sovina kula podignuta je 1891. godine, a građena je u masivnom sistemu, kombinacijom zidova od opeke u malteru, međuspratne konstrukcije od plitkih zidanih svodova i drvene krovne konstrukcije, a spratnosti je P+3+Pot.

Kompoziciono, objekat se sastoji od glavne zgrade i kule – aneksa, u kojoj je smešteno metalno zavojno stepenište. U objekat se ulazilo kroz drvena, jednokrilna, zastakljena vrata.

Fasada obiluje dekorativnim elementima, pre svega drvenom konstrukcijom koja podražava bondruk stil, ne učestvujući u konstruktivnom sklopu celine objekta.

Krovna konstrukcija je visoka, a krovni pokrivač, glazirani biber-crep, spadao je u skuplje krovne pokrivače svog vremena. Zavojno stepenište završava se visokom kulom, takođe pokrivenom glaziranim biber-crepom.

Karakterističan slog crepova; Foto: Revolution Architects

Projektom revitalizacije predviđeno je da se kuli i vodotornu vrati stari sjaj.

Projektom revitalizacije predviđeno je da se kuli vrati stari sjaj. Na samom početku predviđeno je numerisanje i demontaža svih elementa drvene bondruk oplate na fasadi, kao i elemente doksata koji će se obraditi u stolarskoj radionici.

Malter na fasadi će u potpunosti, sa ostavljanjem kontrolnih traka na svim početnim, završnim i ugaonim tokovima fasadne plastike.

Fasadu će se oprati, dok će sve fasadne površine malterisati reparaturnim malterom u tipu Röfix Renoplus, a finalno gletovati masom u tipu Röfix Renostar.

Sa vrha tornja glavne zgrade giter od kovanog gvožđa će biti demontiran i očišćen. Limeni ukrasi biće dorađeni dok će se medaljon rekonstruisati prema zahtevima Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici.

Krov će se ponovo uraditi vodeći računa o svim ukrasnim detaljima i prepoznatljivom rasporedu crepova.

Procenjena vrednost projektovanih radova na Sovinoj kuli iznosi 33.235.803,00 RSD + PDV.

Osnova prizemlja Sovine kule

Vodotoranj u novom sjaju

Objekat Vodotornja (mađ. Víztorony), izgrađen 1912. godine,  lociran je na samom ulasku u Park Palić, na južnoj strani Horgoškog puta, a kompoziciono se sastoji iz tri celine – kule vodotornja, kružne nadstrešnice nekadašnje tramvajske stanice i natkrivene lučne pasarele.

To je visoko, vitko zdanje koje se iz kvadratne osnove razvija u visinu ka balkonu kružne osnove iznad koga je na drvenim stubovima postavljena drvena konstrukcija kupastog kubeta sa visokim metalnim kopljem u vrhu. Do balkona se stiže spiralnim drvenim stepenicama kvadratne osnove.

Kasnijim intervencijama, sa spoljne strane krečni malter zamenjen je produžnim malterom.

Sama kula zidana je od opeke u krečnom malteru. U donjem delu koji je kvadratne osnove sa spoljne strane, sokla i lučni pervajz oko vrata zidani su ispuštenom fasadnom opekom, dok je ostali deo zidne konstrukcije malterisan krečnim malterom i spolja i iznutra.

Kasnijim intervencijama, sa spoljne strane krečni malter zamenjen je produžnim malterom. U toranj se ulazi lučno zasvođenim ratima, a sa preostale tri strane kvadratnog postamenta otvoreni su veći prozori sa potprozornicima od složenog biber crepa.

Objekat vodotornja na Paliću; Foto: Wikimedia user Ванилица

Drveni stubovi pasarele direktno su oslonjeni na tlo što je dovelo do pojave truleži u njihovim donjim zonama.

Radovi koji su predviđeni ovim projektom odnose se na sanaciju oštećenja i vraćanje vodotornja sa čekaonicom nekadašnje tramvajske stanice u stanje što približnije izvornom.

U delovima objekta napravljenim od drvene građe, drveni stubovi pasarele direktno su oslonjeni na tlo što je dovelo do pojave truleži u njihovim donjim zonama.

Projektom je predviđeno da se hidroizolacija vodotornja izvrši sečenjem zidova kroz spojnicu iznad drugog reda opeke od kote trotoara i ugradnje PVC hidroizolacionih šina.

Južna fasada Vodotornja

Repariranje oštećene opeke

Oštećena opeka će se reparirati masom sačinjenom od polimerskog veziva i mlevene opeke, sa dodatkom pigmenata radi postizanja autentičnog izgleda sanirane opeke.

Sa zidnih površina biće uklonjena akrilna fasadna boja. Zidovi će biti bojeni silikonsko-silikatnim bojama u tonu po odabiru Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici.

Procenjena vrednost projektovanih radova na Vodotornju iznosi 17.831.346 RSD + PDV.

Grafički prilozi

Osnova prizemlja Sovine kule
Osnova prizemlja Sovine kule

Izabrali smo za vas…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *