Ukoliko imate problema sa raspoloživim prostorom u stanu, možda vam ovo rešenje može pomoći.

Compack Living italijanske kompanije Celegon je nov mehanizam za sobna vrata koji funkcioniše po principu sklapajućeg krila. Dok se vrata otvaraju, ona se sklapaju i zauzimaju upola manje površine od vrata s klasičnim krilima. Ovo može biti veoma zgodna stvar kada želite da iskoristite prostor iza vrata za smeštanje ormana ili stola.

sklapajuca-vrata-2

Vrata zauzimaju znatno manje prostor pri otvaranju, to jest, zatvaranju a na raspolaganju su krila na 90 i 180 stepeni u odnosu na otvor.

sklapajuca-vrata-3

Vrata se isporučuju u određenim širinama dok visina nije uslovljena.

sklapajuca-vrata-4

Pogledajte kako to izgleda u osnovi:

sklapajuca-vrata-5

Ukoliko vam još uvek nije jasno kako ovo tačno funkcioniše pogledajte ovaj video: