Vlasti Čilea izdvojile su 7,54 miliona evra za gradnju kapele koju je slavni arhitekta skicirao još 1922. godine. Krivudave linije i koloritne pločice vinule su Antonija Gaudija u zvezde i načinile…