Mirjana Mirić, studentkinja arhitekture na master studijama u Italiji veruje da devastirana građevina nosi ogroman potencijal i u svom master radu izložila je predlog restauracije Špicerovog dvorca. Izuzetan primerak ugarske…