Pored TV pretplate, vlasnike neuknjiženih objekata će na aprilskim računima za električnu energiju sačekati još jedna taksa.

Nakon što su satelitskim snimkom Srbije utvrđeni objekti koji nisu legalno podignuti, odnosno, nisu upisani u katastar niti je podnet zahtev za njihovo ozakonjenje, doneta je odluka da svi vlasnici ovakvih nekretnina od 1. aprila plaćaju mesečnu taksu u iznosu od minimum 550 pa do 2.500 dinara uz račun za struju.

Mesečna taksa iznosiće minimalnih 550 a kretaće se i do 2.500 dinara.

Odluka je doneta kako bi se neodgovorni vlasnici podstakli da izvrše ozakonjenje nelegalno podignutih objekata u najkraćem mogućem dok će se prihodi skupljeni ovom taksom koristiti za izgradnju metro stanice Prokop.

I kućice za pse i pušnice na udaru!

Visina takse određena je Pravilnikom kategorizacije neozakonjenih objekata a neki od karakterističnih objekata su ovi:

  • Šupa, garaža – 450 dinara
  • Kućica za psa (ozidana) – 525 dinara
  • Pušnica za sušenje mesa – 615 dinara
  • Garaža – 770 dinara
  • Kuća do 50m2 – 950 dinara
  • Kuća do 100 m2 (omalterisana) – 965 dinara
  • Kuća do 100 m2 (neomalterisana) – 1.950 dinara
  • Kuća preko 100 m2 – 2.500 dinara

Više informacija o naplati takse kao i kategorizaciji objekata možete pronaći ovde.