Izmena plana detaljne regulacije za deo područja Višnjice
Urbanizam

U Višnjici u planu izgradnja skoro 2.000 novih stanova

Pored novogradnje, planira se i izgradnja vrtića, mešovitog gradskog centra kao i ozelenjavanje sa mini-parkom i skverom.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda oglasio je Rani javni uvid povodom izrade izmena i dopuna plana detaljne regulacije za deo područja Višnjica – Višnjički venac u opštini Palilula.

Predložene planirane namene površina su za objekte i komplekse javnih službi, saobraćajnice, infrastrukturne objekte, zelene površine ali i za stanovanje kao i za mešoviti gradski centar.

BGRP stanovanja se sa 14.230 podiže na 182.090 m2 uz dodatnih 30.010 m2 za mešoviti gradski centar koji je jednim delom predviđen i za stanovanje. Tako se sa postojeća 142 stana u Višnjici, planira da na ovoj lokaciji bude ukupno 2.096 stanova. Broj stanovnika bi se sa 426 podigao na 6.080.

Planirane površine

Planira se porodično stanovanje u nizu koje čini nastavak ranije formirane tipologije naselja Višnjička banja.

Na severozapadu, u delu uz planiranu saobraćajnicu Nova 3 planira se porodično stanovanje u nizu koje čini nastavak ranije formirane tipologije naselja „Višnjička banja“ sa objektima porodičnog stanovanja u nizu sa maksimalnom visina venca objekta od 24,0 metra.

Zone mešovitih gradskih centara u zoni niske spratnosti planira se delom na jugu uz ulicu Darinke Jevrić i delom na severu uz ulicu Despotovačka. Mešoviti gradski centri podrazumevaju kombinaciju komercijalnih sadržaja sa stanovanjem u odnosu stanovanje: poslovanje 0 – 80% : 20% – 100% na nivou građevinske parcele. Maksimalna visina venca ovog objekta je 13,0 metra.

Za potrebe smeštaja dece predškolskog uzrasta (max 270), na obuhvaćenom prostoru se planira lokacija za izgradnju vrtića neposredno uz ulicu Darinke Jevrić. Orijentaciona površina kompleksa iznosi 4.080 m2 za oko 270 korisnika.

Izvod iz Ranog javnog uvida

Saobraćajne veze

Saobraćajna mreža je planirana za dvosmerni saobraćaj kako bi se omogućio neometan i bezbedan pristup svim planiranim sadržajima.
Planiranu saobraćajnu mrežu formiraju postojeće saobraćajnice Despotovačka i Darinke Jevrić, preko kojih se ostvaruje veza sa Višnjičkom ulicom i Slanačkim putem i novoplanirane saobraćajnice unutar granice Plana.

Planirane saobraćajnice (Nova 1, Nova 2, Nova 3 i Nova 4) su planirane kao stambene i servisne ulice sa ukupnom regulacijom od 9,0 m. U obuhvatu Plana se zadržava lokacija planirane autobuske okretnice i planirana trasa autobuske linije prema PGR.

Planom je predviđeno formiranje javnih zelenih površina čija je ukupna površina oko 1,32 hektara.

Planom je predviđeno formiranje javnih zelenih površina čija je ukupna površina oko 1,32 hektara. U severoistočnom delu Plana, kod okretnice vozila javnog gradskog prevoza planirane su zelene površine u regulaciji saobraćajnice i sa vegetacijom koja je primerena za ovu vrstu površina.

U cilju obezbeđivanja uslova za miran odmor stanovnika, igru dece i unapređenje vizuelnog kvaliteta okruženja i životne sredine, u središnom delu Plana planira se formiranje „Mini parka“ sa zatravljenim površinama i primenom vrtno-arhitektonskih elemenata.

Na severozapadu, u zoni zacevljenja regulacije potoka Despotovac planira se „Zaštitni zeleni pojas“ i primena vegetacije u skladu sa namenom. U severozapadnom delu granice Plana planira se „Parkovski uređen skver“ sa sadržajima koji su prilagođeni ovom tipu skvera i pejzažno-arhitektonskom rešenju.

Primedbe do 4. oktobra

Očekivani efekti planiranja su povećanje atraktivnosti područja, formiranje novih stambenih površina, olakšavanje i ubrzavanje procesa realizacije planiranih sadržaja, adekvatno opremanje područja infrastrukturnom, unapređenje stanja životne sredine kao i upotpunjavanje i unapređenje važnih gradskih vizura i siluete grada, navodi se u Ranom javnom uvidu za koji se mogu podneti primedbe do 4. oktobra 2021. godine.

Kad ste već ovde…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

6 komentara

 1. Velimir

  Odozdo smrde fekalije a odozgo krematorijum a mesto je banja to ima samo kod nas

  1. arhitekta

   pravo mesto
   za jedno
   „luksuzno“ naselje

 2. Milena

  Da li je neko konsultovao Bakića? Taj za sve nešzo žali.

 3. miki

  nastavljamo i u novoj 2022.godini kao i ranijih sa betonizacijom i krčenjem šuma i zelenila ! hahaha

 4. Stefan Despotovačka

  Samo neka se sredi i uredi ovaj kraj, neka se sredi ovo djubre koje je po ulicama!

  Hvala Bogu ima pametnih ljudi koji će urediti ovako lepe krajeve !

 5. Miki

  Na sajtu arhiva modernizma možete videti da su tu predviđeni blokovi F i G, koji se savršeno uklapaju u ostatak naselja tj venca. Nema smisla graditi 7+ spratova ili nešto drugo kad ni infrastruktura i arhitektura ne može da podrži tako nešto.

  https://www.arhivamodernizma.com/visnjicka-banja/

Ostavite odgovor

Obavezna polja *