Planira se izgradnja oko 46.000 kvadrata stambeno-poslovnog prostora
Novi objekti

Na mestu Centrotekstila u Bloku 8 planiraju se zgrade od devet spratova

Na atraktivnoj parceli predviđa se izgradnja dva stambeno-poslovna objekta koja su oblikovane integralno, kao jedna vizuelna celina sa 201 stanom i 13 lokala.

Povod za izradu Urbanističkog projekta je inicijativa grupe investitora Centrotextil, Jugofund i Napred a.d. Beograd, radi izgradnje novih objekata na uglu ulica Goce Delčeva i Bulevara Mihajla Pupina na Novom Beogradu. Zahtev je podneo PC ART DOO iz Beograda koji je izradio urbanistički projekat za stambeno-poslovni kompleks ukupne bruto kvadrature od 46.894 metara kvadratnih.

Na dve parcele planira se izgradnja objekata spratnosti 2Po+P+ 8+Ps i 3Po+P+ 8+Ps sa 201 stanom i 338 parking mesta.

Po tipologiji blok 8 je otvoreni blok, koji je većem delom izgrađen, a jedini deo koji je ostao za izgradnju je predmet ovog urbanističkog projekta. Predmetne parcele su (GP.1) 259 i 258/5 površine 4.977m2 i (GP.2) 258/6 površine 2.282 kvadrata. Na ovim parcelama planira se izgradnja objekata spratnosti 2Po+P+ 8+Ps (GP.1) i 3Po+P+ 8+Ps (GP.2) sa 201 stanom, 13 lokala i 338 parking mesta.

Objekti na GP.1 i GP.2 su arhitektonski oblikovani integralno, kao jedna vizuelna celina, iako su dva zasebna objekta. Oblikovani su u skladu sa funkcijom i zahtevima organizacije stambeno-poslovnog objekta, u duhu savremene arhitekture, sa ciljem formiranja humanog i prijatnog ambijenta za stanovanje, navodi se u projektu.

Povučeni spratovi

Dalje se navodi da su volumen i razmera objekta usklađeni sa pravilima iz plana. Arhitektonskim stilom, primenom završnih materijala i svetlih boja, teži se postizanju „lakoće“ suprotno monumentalnosti, zbog znatne „mase“ objekta.

Objekti su projektovani sa povučenim spratom, krov iznad povučenog sprata je ravan krov. Krov iznad dela 1. sprata oba objekta i iznad dela 7. sprata objekta na GP.1 je uređena popločana – ozelenjena površina. Izlazak je omogućen iz zajedničkih prostorija i/ili iz pripadajućih
stanova.

Glavni dekorativni element fasade su brisoleji na svim terasama.

Objekat je projektovan u duhu moderne, savremene arhitekture. Materijalizacija i obrada fasade opredeljena je sa težnjom da se zadovolje estetske vrednosti zgrade, kao i da se obezbedi visok komfor za korisnike, tako da svaki lokal ima velike staklene površine a svaki stan velike prozorske otvore – klizna vrata za izlazak na terasu iz svih prostorija, celom dužinom stana, navodi se u UP.

Glavni dekorativni element fasade su brisoleji na svim terasama, fiksni i pokretni, koji su različito artikulisani na pojedinim delovima fasade, tako da daju različit utisak fasade.

Krovne ravni ravnog krova su sa nagibom oko 2-5%. Završni sloj krova je zaštitni posip preko hidroizolacione membrane.

Komunikacija

Kolski pristup parceli ostvaruje se iz interne blokovske saobraćajnice, dok je pešački pristup objektu omogućen iz svih pravaca. Projektovani su razdvojeni kolski ulaz na parcelu i izlaz sa parcele, širine 7.0m i 8.0m, preko upuštenog ivičnjaka i ojačanog trotoara, za merodavno vozilo putnički automobil. Projektovani su razdvojeni kolski ulaz i izlaz iz garaže.

Javni uvid

Javna prezentacija urbanističkog projekta za faznu izgradnju stambeno-poslovnih objekata na uglu ulica Goce Delčeva i Bulevara Mihajla Pupina traje do 28. septembra do kada zainteresovani mogu da podnesu primedbe.

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

12 komentara

 1. Marko

  Jos jedan monstrum od zgrade na samo desetak metara od vec postojeće. Prosto je neverovatno kakve sve gluposti padju na pamet ovoj gradskoj vlasti

 2. Arhitekta sa NBG

  Ne, to nije jedina neizgrađena parcela, već na njoj postoji objekat od 2 etaže, a uz to je i zelena površina na kojoj se planira ovaj objekat. Još jedan slučaj uništavanja života stanara u starom objektu, potpuno zaklanjanje sunca, vazduha, nov udar na infrastrukturu i parkinge koji su već prepunjeni. I sve to protiv svih principa na kojima je NBG nastao. Dokle više???

  1. Student građevine

   Ja upravo gledam i vidim da ima objekat iz onog perioda, koji nije zajebancija i nije slučajno takve arhitekture i spratnosti koje jeste. Valjda bi se nekom logikom trebao renovirati/revitalizirati taj postojeći objekat a ne rušiti i praviti zgradu od 9 spratova :O

 3. Zoran

  Svideli mi se na prvi pogled renderi.. sve dok gledajuci jedan od njih nisam skontao da mi je glavna asocijacija – studenjak…
  bas jeu dalo za to, samo se prepakuje na brzaka. cas posla, majkemi…
  ma nek su zivi i zdravi!

 4. arhitekta

  kolka zgradaaa

 5. Floyd011

  Glupo je da ostane širina i zelenilo. Pored toga, već nekoliko godina to nije Goce Delčeva, jer da jeste onda bi bilo na uglu Lenjinove i Goce Delčeva

 6. Sambala

  Jezivo! Gde god je ostalo iole slobodnog prostora treba umesto drveca posaditi monstrum zgrade! Dokle unistavanje iole pristojnog zivota u ovom gradu?

  1. arhitekta

   sve dokle svi
   ne stanemo
   pod jednu krušku

 7. blok8a

  Koja alavost – em je malo što će graditi i na drugoj parceli gde je lepa zelena površina sa jelkama, em će progutatii dobar deo trotoara. Pa gde će kumovi da izbace bašte ispred zgrade!?

 8. Jovan

  Gudra radi Beograd se gradi…..

 9. arhitekta

  jednom rečju – katastrofa

 10. Dejan Ilić, dipl. građ. inž. - sudski veštak za građevinarstvo

  URBANISTIČKO NASILjE ili KVAZI URBANISTI za NOVOKOMPONOVANE beograđane !!!

  Prema PLANU GENERALNE REGULACIJE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA SEDIŠTA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE – GRAD BEOGRAD (CELINE I–XIX) („Službeni list grada Beograda“, br. 20/2016 od 21. mart 2016. godine), a naročito prema grafičkom prilogu PLAN GENERALNE REGULACIJE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA SEDIŠTA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE – GRAD BEOGRAD (CELINE VII, IX I X, OPŠTINE NOVI BEOGRAD, ZEMUN I SURČIN) – PLANIRANA NAMENA POVRŠINA, arhivski broj: 350-3053/09, razmera: 1:10.000, broj lista: 2-5.1 iz 2016. godine, na katastarskim parcelama 259 i 258/6 k. o. Novi Beograd, planirana je namena površina za komercijalne sadržaje, što je crvenim pravougaonikom naznačeno na legendi u delu POVRŠINE OSTALIH NAMENA.

  Ova namena za komercijalne sadržaje je u direktnoj suprotnosti sa informacijom iz „crvenog“ obavestenja u kome se navodi da će na navedenim parcelama biti izgrađena poslovno-stambena zgrada sa IX spratova, jer prema navedenom grafičkom prilogu na navedenim katastarskim parcelama 259 i 258/6 NIJE NI POMENUTA IZGRADNjA OBJEKATA KOJI BI BILI NAMENjENI STANOVANjU, VEĆ SAMO I ISKLjUČIVO SADRŽAJIMA POSLOVNOG KARAKTERA !!!

  Izgradnja objekta, „namene komercijalnog sadržaja“, zakloniće pola „kineza“, sve do broja 189, ako je uopšte verovati planu, jer je poznata srpska praksa „POŠTOVANjA I SPROVOĐENjA PLANOVA“ …

  Sprovođenje gore navedenog plana prikazano je na sledećim grafičkim prilozima:

   PLAN GENERALNE REGULACIJE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA SEDIŠTA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE – GRAD BEOGRAD (CELINE VII, IX I X, OPŠTINE NOVI BEOGRAD, ZEMUN I SURČIN) – NAČIN SPROVOĐENjA PLANA, arhivski broj: 350-3053/09, razmera: 1:10.000, broj lista: 5-5.1 iz 2016. godine;

   PLAN GENERALNE REGULACIJE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA SEDIŠTA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE – GRAD BEOGRAD (CELINE VII, IX I X, OPŠTINE NOVI BEOGRAD, ZEMUN I SURČIN) – PODRUČJE ZA NEPOSREDNU PRIMENU PRAVILA GRAĐENjA, arhivski broj: 350-3053/09, razmera: 1:2.500, broj lista: 16-5.4 iz 2016. godine.

  Ovaj plan narušava prethodno definisane urbanističke planove, tako što se u mirno korišćenje stambenih jedinica, na silu i neoliberalno-protestantskim pristupom, koji u osnovi ima poštovanje samo i isključivo prema novcu, zarad interesa manje, organizovane grupe iz gradske uprave, NEOSNOVANO I PROTIVPRAVNO menjaju urbanistički standardi i postulati i „opravdavaju“ interesi građana za nekakvo poslovanje za kojim APSOLUTNO NEMA POTREBE !!!

  Dokaz tome su mnogobrojni tržni centri, koji su u početnoj fazi raspadanja, velika većina lokala je zatvorena ili je promenila namenu, isključivo u kafiće, kockarnice, lokale za brzu i NEZDRAVU hranu, dakle u sve ono što donosi dobit pojedincima, a ne društvu u celini, pritom remetići komunalni i svaki drugi red !!!

  Primeri iz najbliže okoline: TC Stari Merkator (više od pola lokala je zatvoreno, objekat je potpuno zapušten i poluurušen), nekadašnji PC ŠUMADIJA u bloku 7 (izvršena prenamena u kockarnicu, kafiće, … sve ono što nije u interesu građana), postojeći poslovni prostori u „Paviljonima“: zapušteni, nisu u funkciji ili su izvršili prenamenu u odnosu na prethodne urbanističke planove, devastacija savskih blokova 70, 44, 45, 61, 62, 63 i 64 izgradnjom objekata na prethodno definisam zelenim i javnim površinama, čime je vizuelno i na svaki drugi način narušen prethodno definisan urbanistički koncept i smanjeno provetravanje blokova uz narušavanje komunalnog i svakog drugog reda, DEVASTIRAN blok 11C izgradnjom objekata na javnim parking mestima i zelenim površinama, gde je prvobitno planiranih lokala sa „mirnim korišćenjem“ izvršena prenamana na lokale komercijalnog sadržaja – usluge brze hrane što je dovelo do povećanog stepena zagađenja, pa i opasnosti – NEKOLIKO PUTA JE INTERVENISALA PROTIVPOŽARNA POLICIJA ZBOG ZAPALjENjA JER LOKALI NE ISPUNjAVAJU USLOVE ZA DELATNOST ZA KOJU NISU NI BILI NAMENjENI … Ovakvih primera po Beogradu ima bezbroj …

  Potrebno je sa pravno-tehničke strane osporiti navedenu plansku dokumentaciju za CELINE VII, IX I X, OPŠTINE NOVI BEOGRAD, ZEMUN I SURČIN iz svih gore navedenih razloga, a pogotovo što GENERALNI PLAN BEOGRADA 2021 važi do isteka ove, 2021. godine.

  Treba imati u vidu da su sugrađani iz Požeške 158-160 i iz bloka 37 na Novom Beogradu uspeli da se odbrane od NASRTAJA gradskih vlasti, „urbanista“ i investitora, iako je i u bloku 37 po planu, takođe predviđena izgradnja objekta komercijalnog sadržaja na mestu parkinga, koji je plaćen otkupnom cenom stana, jer su ti isti parkinzi uračunati za potrebe stanara prilikom izgradnje stambenih objekata, a na koju imovinu je gradska uprava BESPRAVNO uzela seb za pravo da je PREPRODAJE !!!

  Na grafičkoj dokumentaciji PLAN GENERALNE REGULACIJE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA SEDIŠTA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE – GRAD BEOGRAD (CELINE VII, IX I X, OPŠTINE NOVI BEOGRAD, ZEMUN I SURČIN) – PODRUČJE ZA NEPOSREDNU PRIMENU PRAVILA GRAĐENjA, arhivski broj: 350-3053/09, razmera: 1:2.500, broj lista: 16-5.4 iz 2016. godine, uočeno je NESLAGANjE u broju katastarske parcele predviđene za komercijalne sadržaje i koja je planirana da se pripoji katastarskoj parceli 259 na kojoj je izgrađen objekat Centrotextila.

  Naime, prema javno dostupnim podacima sa internet adrese, tj. na portalu geoSrbija, ovo poljanče ima oznaku 258/6, dok na grafičkom prilogu PODRUČJE ZA NEPOSREDNU PRIMENU PRAVILA GRAĐENjA, arhivski broj: 350-3053/09, broj lista: 16-5.4 iz 2016. godine, nosi oznaku 258/3 !?!?!?

  Proverom u bazi podataka na portalu geoSrbija i u Centralnom registru planskih dokumenata, za čiju tačnost podataka odgovara jedino i isključivo Republički geodetski zavod, jer jedino oni imaju i ažuriraju podatke, utvrđeno je da NE POSTOJI katastarska parcela 258/3 na katastarskoj opštini Novi Beograd, pa bi ovo možda bilo inicijalna prilika za početak osporavanja navedenog plana za područje Novog Beograda, za blok 8, kao i iz svih drugih pravno-tehničkih razloga u vezi sa PROTIVPRAVNIM PRISVAJANjEM I PROMENOM NAMENE ZEMLjIŠTA, ČIME SE DRASTIČNO NARUŠAVAJU URBANISTIČKI PARAMETRI KORIŠĆENjA DAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA I POVRŠINA NAMENjENIH ZA NjIHOVO REDOVNO KORIŠĆENjE I ODRŽAVANjE !!!

  Sve u svemu, otvoreni i neskriveni rat gradske uprave protiv interesa građana je i dalje u punom jeku, bez izgleda da ikada prestane, što rezultuje ovakvim FRANKENŠTAJN projektima kojima se uvodi urbanističko-građevinski-komunalni HAOS I NERED u već urušenom sistemu vrednosti, ko je istog i bilo ikada.

  Beograd, 10.10.2021. godine Dejan Ilić, dipl. građ. inž.
  sudski veštak za građevinarstvo

Ostavite odgovor

Obavezna polja *