Knauf je predstavlio sistem KLS za nivelaciju pločica koji keramičarima pomaže da postavljanje pločica dovedu do perfekcije.

Sistem KLS omogućava keramičarima da bez poteškoća postavljaju keramičke pločice idealno ravno. Klipsovima, kajlama i specificnim klještima zagarantovana je laka i precizna montaža. Širina fuge: min 1.5mm, debljina pločice: min. 3mm/max. 12mm.

nivelacija-plocica-1

Uputstvo za upotrebu

Kako koristiti kajle za nivelaciju

  1. Naneti lepak i postaviti klipsove ispod pločica
  2. Pozicionirati po nekoliko klipsova sa svake strane pločica u zavisnosti od formata
  3. Postavite pločice pa izravnati

Kako postaviti kajle za nivelaciju u klips?

  1. Umetnuti kajlu u klips i obratiti pažnju da se ne pređe granica loma
  2. Koristiti specijalna klešta za podešavanje/nivelaciju

nivelacija-plocica-2

Kako skinuti klips

Kada se lepak osuši, skinuti gornji deo klipsa pomoću čekića ili nogom u pravcu fuge.

nivelacija-plocica-3

Utrošak

nivelacija-plocica-4