Geosaće izvorno, tehnologija razvijena od strane US Army Corps of Engineers , prvobitno korištena u vojne svrhe za transport teških oklopnih vozila preko nepristupačnog terena, a sada 30. godina kasnije, dostupna je i za civilnu upotrebu.

Geosaće je trodimenzionalna saćasta struktura, međusobno povezanih (ultrazvučnim postupkom) pojedinačnih saća, izrađena od polietilena visoke gustoće (HDPE). Tako spojena u trake i u rastegnutom stanju, formiraju trodimenzionalnu strukturu, savršenih performansi.

Koristi se za:

– gradnja, proširivanje, stabilizacija i sanacija puteva
– očvrščavanje terena, sanacije tla, sprečavanje nastajanja kolotraga, sleganja i ostalih deformacija podloga

– zaštitu kanala i cevi
– zaštitu nasipa i tla od erozije, poplave i potresa
– stabilizaciju tla ispod i na objektima, uređenje parkova, golf terena
– stabilizaciju tla kod močvarnih i teškoprohodnih terena, luka, aerodroma, kontejnerskih terminala, hala, shopping centara, kuća, parkinga, stupova, nasipa željezničkih pruga

Geosaće je dostupan i u našoj zemlji  zahvaljujući kompaniji PRS Mediterranean Ltd. iz Izraela koju zastupa preduzeće Aeroba (www.aeroba.hr).