Ima pušača ali i nepušača koji nikada nisu kupili upaljač ali ipak ga imaju kod sebe. Neko je ostao bez svog upaljača…

Thomas Wienands je dizajner koji traži sredstva da svoj izum pusti u masovnu proizvodnju. On misli da ukoliko imate ovakav betonski držač kod sebe na stolu da ćete uvek biti svesni gde su vam vaši upaljači.

Takođe, u betonski držač se može utisnuti logo vaše kompanije pa se može iskoristiti i u marketinške svrhe. Ima li sve ovo smisla?

Ako mislite da je ovo dobra ideja možete je podržati na StartNext.