Autori projekta su Verica Krstić, Vasilije Milunović i Jelena Ivanović Vojvodić
Kuća godine 2021, Regionalni projekti

Kuća u Bigovu koja izranja iz stene kao deo arhitektonskog triptiha

Projektom se težilo ka očuvanju prirodnog ambijenta, kao i da se mimikrijom u samom terenu odgovori na izuzetno veliki pad lokacije.

Objekat po nazivom Bigovo 3, smešten u istoimenom mestu na crnogorskom primorju, deo je celine od tri stambena objekta na tri susedne parcele, projektovane i izvedene u sekvencama u toku 15 godina, a potpisuje ga troje autora – Verica Krstić, Vasilije Milunović i Jelena Ivanović Vojvodić.

Svi objekti projektovani su kao slobodnostojeći i predstavljaju autonomne funkcionalne sekvence, dok su obradom partera u načinom organizacije pojedinačnih platoa povezani u specifičnu celinu i u tom smislu na idejnom nivou formiraju svojevrstan „arhitektonski trpitih“. Poslednji segment ovog triptiha predstavlja kuća Bigovo 3.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Pogled na bigovski triptih iz vazduha

Mimikrija kao odgovor na veliki pad lokacije

„Želja investitora bila je da treći objekat u nizu uspostavi konačnu kompoziciju rešenja i da svojevrstan arhitektonski izraz celom kompleksu“, kažu autori, te dodaju da je postojala potreba za izgradnjom dve autonomne apartmanske jedinice, sa pratećim i opslužujućim sadržajima konobe i tehničkim prostorijama.

U odnosu na ovako postavljene zahteve investitora, a istovremeno uzimajući u obzir i celokupan kontekst lokacije i namenu objekta, autori su se odlučili za rešenje koje svojim arhitektonskim izrazom teži da u najvećoj mogućoj meri očuva prirodni ambijent lokacije, kao i da istovremeno, mimikrijom u samom terenu, odgovori na izuzetno veliki pad lokacije.

Parterno rešenje parcele bilo je potrebno prilagoditi topografiji terena

Objekat sadrži dva apartmana, konobu, ostavu za potrebe smeštaja opreme i bistjernu.

Namera autora bila je da u skladu sa projektnim zadatkom formiraju centralni motiv platoa za organizovanje sedenja-obedovanja i druženja, opremljenog radnom površinom i roštiljem.

„Parterno rešenje parcele bilo je potrebno prilagoditi topografiji terena i opremiti stepeništima za nesmetano pešačko kretanje uz maksimalno formiranje zelenih površina sa izabranim rastinjem“, dodaju autori.

Objekat Bigovo 3 projektovan je u tri etaže (suteren 2, suteren 1, prizemlje) sa delovima nadzemnih, delimično ukopanih i podzemnih etaža koje su orijentisane niz padinu sa pogledom ka moru.

Objekat sadrži dva apartmana, konobu, ostavu za potrebe smeštaja opreme i bistjernu. Apartmani sadrže antre, prostor za boravak, spavaći deo sa kupatilom i pripadajućim spoljnim tremom, odnosno parternim terasama.

Arhitektura kao ponašanje u prostoru

Specifičnost i najveća originalnost ovog objekta, prema rečima autora, leži upravo u njegovoj težnji za formiranjem prijatnog i komfornog ambijenta sa visokim stepenom uvažavanja i zaštite karaktera prostora koji je zatečen na samoj lokaciji i prepoznatljiv za samo okruženje.

„Projektantska strategija se u tom smislu može prepoznati u odluci da se arhitektura tretira kao ponašanje u prostoru, gest uvažavanja mediteranskog ambijenta – pre nego težnja za za izraženim arhitektonskim oblikovanjem“, zaključuju autori.

Razvijena struktura kuće formirana je oko složenog sistema uređenja dvorišta, aktivirajući i u velikoj meri oslobađajući prostor parcele ukopavanjem donjeg apartmana ispod kote glavnog platoa.

Simbolično, kako navode autori, objekat predstavlja omaž moru, toplim danima i boravku na otvorenom prostoru.

Razvijena struktura kuće formirana je oko složenog sistema uređenja dvorišta

Odgovor na klimatske karakteristike prostora

Struktura prostornih jedinica formirana je kroz dva različita projektantska principa od kojih oba predstavljaju odgovor na klimatske karakteristike prostora.

Prvi princip tretira apartmansku jedinicu koja je pozicionirana iznad glavnog platoa, dok drugi tretira ukopanu jedinicu apartmana B. Fasada apartmana A (apartmana na gornjoj koti plaota) formirana je kao slojevita opna.

Prvi (unutrašnji sloj) ove opne predstavlja pravu fizičku granicu prostora, dok druga opna predstavlja slobodnostojeći zid, koji okrenut prema jugozapadu štiti objekat od prekomernog osunčanja i čini prijatnim boravak na terasama i balkonima, ističu autori.

Na projektu je evocirano nekoliko tema iz tradicionalne mediteranske arhitekture

Omogućeno je komforno korišćenje objekta tokom cele godine, uz minimalno korišćenje sistema klimatizacije prostora.

Druga jedinica, apartman B, formiran je ukopavanjem ispod kote glavnog platoa, na taj način formirajući prijatan prostor za boravak u toku leta uz vodenu površinu bazena koji se nalazi u okviru terase.

Spuštanje na kotu apartmana B omogućeno je spoljašnjim stepeništem koje formira mali patio, koji omogućava kvalitetniji ambijent i provetrenost donje jedinice. Na ovaj način omogućeno je komforno korišćenje svih prostorija u okviru objekta tokom cele godine, uz minimalno korišćenje sistema klimatizacije prostora.

Postavljajući metodologiju projektovanja i sam koncept rešenja evocirano je nekoliko tema iz tradicionalne mediteranske arhitekture i omogućeno je da se osnovni karakter objekta prepoznaje kroz udobnost boravka kako u otvorenom prostoru, tako i u okviru objekta tokom celokupnog letnjeg perioda.

„Objekat je formiran iz niza manjih sekvenci (mikrocelina), kao svojevrstan arhitektonski kolaž koji interpretira tradicionalnu ugodnost života na Mediteranu“, navode autori.

Objekat Bigovo 3 formiran je iz niza manjih sekvenci

Odnos sa prirodnim okruženjem

Kako dodaju, arhitektonski izraz objekta uspostavljen je kroz dijalektiku savremenog arhitektonskog oblikovanja i upotrebu autohtonih prirodnih materijala.

„Kao osnovni koncept objekta nametnula se tema odnosa sa prirodnim okruženjem, uz poštovanje topografije terena – stenovite padine, gde kuća ’izranja’ iz stene afirmišući duh autentične primorske arhitekture koja je zastupljena na predmetnom području“, navode autori.

Koncepcija ambijenta objekta je u tom smislu postavljena kroz dijalektički odnos empirijskog doživljaja prostora i racionalističkog podsećanja na autentične obrasce građenja upotpunjujući postojeći urbani narativ okruženja.

Okolna priroda je uticala na arhitekturu

Okolna arhitektura dominantno su predodredili karakter objekta i postavili osnovu njegovog oblikovanja i materijalizacije.

Pristupi objektu koji se formiraju iz različitih pravaca preko razvijenog partera zajedničkog za sva tri objekta omogućavaju utisak prisvajanja objekata i ambijenta, okupiranja prostora prisustvom korisnika, sa namerom arhitekata da se kroz interakciju sa prostorom doživljaji i iskustva formiraju kao poetske slike, isprepletane dalekim emotivnim orijentacijama kroz produbljeni osećaj materijalnosti.

Celokupan kompleks ovog arhitektonskog triptiha bi se u tom smislu mogao interpretirati kao sekvenca mediteranskog grada, zaključuju arhitekti.

Kako dodaju, okolna arhitektura i pripadajući kontakt dominantno su predodredili karakter objekta i postavili osnovu njegovog oblikovanja i materijalizacije, a u velikoj meri su uticali i na samu poziciju na parceli i organizaciju i uređenje partera.

Gest uvažavanja mediteranskog ambijenta

Materijali za Bigovo3

Konstrukcija objekta su zidovi od armiranog betona, debljine 20 cm sa međuspratnom i krovnom tavanicom od AB ploče 16 cm. Temelji objekta su projektovani kao AB trake širine 60 cm i po visini prate kaskadni karakter terena.

Arhitektonski izraz Bigova 3 karakterišu zidovi objekta i parterni potporni zidovi koji su obloženi kamenim pločama, odnosno klesanim masivima i delom su u natur-betonu, dok su fasadna platna obložena kamenim pločama.

Projektovani parapetni prozori i prozori-vrata izvedeni su od plastificiranih bojenih alu-profila, opremljenih okovom za otvaranje po vertikalnoj i horizontalnoj (ventus) osovini.

Veće zastakljene fasadne pozicije, iz više elemenata, projektovane su sa fiksnim i klizajućim delovima. Pozicije zastakljenih otvora opremljene su škurama od drveta – talpe tikovine, sa otvarajućim i fiksnim delovima. Sva ulazna vrata su od masivnog drveta – dasaka tikovine.

Prozori-vrata izvedeni su od plastificiranih bojenih alu-profila

Parterno rešenje projektovano je od sistema potpornih zidova, platoa, stepeništa, staza i ozelenjenih površina.

Najveći izazov u projektovanju, prema rečima autora, predstavljala je potreba da se na svojevrstan zaokruži celina od tri objekta.

U tom smislu je u svakom trenutku bilo potrebno pratiti visinske kote susedna dva objekta i sa njima uspostaviti harmoničnu kompoziciju, bez podražavanja arhitektonskog pristupa i jednog od njih, nego upravo tražeći novi odgovor na postavljenu temu.

U skladu sa karakteristikama terena i dispozicijom objekata parterno rešenje je projektovano od sistema potpornih zidova, platoa, stepeništa, staza i ozelenjenih površina.

Primarni potporni zidovi konstruktivno i funkcionalno definišu glavne nivoe dvorišta na projektovanim kotama. Sekundarni potporni zidovi funkcionalno definišu dvorišne međuprostore – platoe i pešačko kretanje.

Foto-galerija

Autori projekta su Verica Krstić, Vasilije Milunović i Jelena Ivanović Vojvodić
Autori projekta su Verica Krstić, Vasilije Milunović i Jelena Ivanović Vojvodić

Grafički prilozi

Faktografija

 • naziv objekta: Stambeni objekat Bigovo 3
 • mesto: Bigovo, Crna Gora
 • investitor: privatno lice
 • autori projekta: Verica Krstić, Vasilije Milunović, Jelena Ivanović Vojvodić
 • godina projektovanja: 2018.
 • godina izgradnje: 2020–21.
 • površina: 160,75/489,00 m2
 • spratnost: suteren 2, suteren 1, prizemlje
 • fotografije: Vladan Stevović, Jelena Ivanović Vojvodić
 • aksonometrije: Katarina Vasiljević

Izabrali smo za vas…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

4 komentara

 1. Yoko

  Glasm za kucu u Bigovu, bravo , fantasticno uklobljeno

 2. Jovana

  Glasam za ovu kucu.

 3. Pejzažni arhitekta

  Divan gest uvažavanja mediteranskog ambijenta u pogledu principa pejzažne arhitekture. Genralno, kompletna kompozicija ovog stambenog objekta je apsolutno u skladu sa mediteranskim ambijentom. Bravo!!!!

 4. MLADEN

  VIDI SUDAR 3 IDEJE….3 ARHITEKTE
  NISAM SIGURAN DA JE UKOMPONOVANA U TIMSKOM RADU…KAO JEDINSTVENA CELINA

  INVESTITOR MI PRIVATNO POZNAT…..MISLIM DA JE IDEJU PONEO PA ISPUSTIO…..PREPUSTIO NEDODIRUJUCI OKRUZENJE….I HARMONIJU CELINE NE OSECAM U PROJEKTU….MOZDA CE TO POMOCI NASLEDNICIMA KUCE DA SE LAKSE ORGANIZUJU….

Ostavite odgovor

Obavezna polja *