Dve kuće u Primoštenu; Foto: Damir Barić
Regionalni projekti

Dve kuće u Primoštenu / GEplus arhitekti

Jedinstveni unutrašnji i spoljašnji prostori ove dve kuće lišeni su svih suvišnih elemenata kako bi se moglo uživati u ambijentu Jadranskog mora.

Projekat dve kuće, koji potpisuju GEplus arhitekti, smešten je na uzvišenju iznad grada Primoštena, na udaljenosti 700m od mora, 1000m od starog grada i nadmorskoj visini od 75m, s koje se otvaraju fantastične vizure na stari grad i primoštenski arhipelag. S obzirom da su kuće na ivici građevinske zone, istovremeno imaju i izolovani položaj za razliku od gusto izgrađenih građevinskih područja koji su bliže starom gradu. Kuće su pozicionirane na dve zasebne građevinske parcele, veličine 855m2 i 816m2.

Važno je bilo izgraditi građevine koje će posebnost lokacije imati utkane u karakter arhitekture.

„Zahtjev investitora bio je najprije osmisliti program projekta, a potom izraditi sve projekte, uključivo i projekt uređenja interijera, za izgradnju dviju kuća za odmor u svrhu najma.“ – kaže arhitektica Gorana Giljanović za naš portal.

S obzirom na široku ponudu kuća za najam, važno je bilo ne napraviti još jedan prosečni objekat niti projektovati isključivo prema principu maksimalne izgradnje, već izgraditi građevine koje će posebnost lokacije imati utkane u karakter arhitekture kako bi se na kraju dobila ‘celovita priča’ koja kuće izdiže iznad proseka u vidu prostornog doživljaja, a time i konkurentnosti, dodaje Giljanović. Prilikom projektovanja važno je bilo voditi računa o ekonomičnosti izgradnje kako bi se projekat uklopio i u predviđeni ‘business case’, što je zahtevalo balans odabira konstrukcije, materijala, veličine zahvata i slično.

Spoljašnji prostor kao srce kuće

Oblikovanje kuća odredile su dve osnovne premise: orijentacija prema vizurama i stvaranje kvalitetnih spoljašnih prostora za boravak na otvorenom. Ostvareno oblikovanje, u vidu koncepta dva zaokrenuta volumena, upravo odražava te dve premise, kaže Giljanović. Kuće svojim oblikovanjem i geometrijom streme u smeru pružanja vizura čime već na prvi pogled jasno daju do znanja posmatraču šta je inicijator koncepta arhitekture. Paralelno s tim, volumeni kuća formiraju veliki zasenjeni, spoljašnji prostor na koji se direktno veže bazen. Upravo je taj spoljašnji prostor ‘srce’ kuće, a dobrim zasenjenjem omogućeno je njegovo korišćenje u većem delu dana. Softverskom analizom kretanja sunca tokom izrade projekta kontrolisan je kvalitet zasenjenosti tih prostora, kaže arhitektica.

Bazen je izveden od kulira čime se stvara efekt kao da je izveden u ‘jednom komadu’ koji se usekao u kosi teren.

Kameni zid, osim što ima ulogu stvaranja osećaja privatnosti i zaštićenosti, služi i kao stabilizacioni element s aspekta potresa.

Oblikovanjem se respektuje priroda konfiguracije terena, a konačne visine građevine manje su od propisanih što čini kuće bolje uklopljene u okolinu. Kontaktni elementi građevina i okoliša završno su izvedeni od kamenih obloga lokalnog dobavljača kamena čime se takođe postiglo kvalitetno uklapanje u okolinu.

Racionalni pristup prilikom formiranja konstrukcije se temeljio na smanjenju raspona i zadovoljenju seizmičkih kriterijuma u Dalmaciji kao izrazito zemljotresno-zahtevnom području. Bitnu ulogu odigrao je kameni zid ispod gornjeg volumena kuće koji, osim što ima ulogu stvaranja osećaja privatnosti i zaštićenosti prilikom boravka na terasi, služi i kao stabilizacioni element s aspekta potresa.

Brodski ambijent

Kuće su na placeve pozicionirane na način da se iz unutrašnjih i spoljašnjih prostora jednakovredno mogu doživeti atraktivne vizure. U letnjim mesecima kada uvala uz stari grad postane sidrište mnogobrojnih brodova, boravak na terasama stvara svojevrsni doživljaj pripadnosti tom brodskom ambijentu što se reflektuje i u dizajnu pročelja u vidu lamela u boji tikovine koje asociraju na drvene detalje brodova, a istovremeno umanjuju intenzitet sunčeve insolacije na pročelju koje je najviše izloženo njegovom uticaju. Brodski ambijent je i razlog odabira bele boje fasade kao dominantne koja je postignuta izvođenjem teksturirane malterisane fasade na mineralnoj vuni.

Na spoljašnji prostor direktno se nastavlja unutrašnji boravišni prostor u prizemlju povezan s istim velikim staklenom zidom. Korišćenjem istih materijala u enterijeru i eksterijeru težilo se minimalizovanju granicu između spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora čime je stvoren doživljaj veće kuće nego što ona to zapravo jeste. Korišćenje istih materijala manifestovalo se kroz upotrebu istog materijala na podu (gres pločice), istih kamenih obloga na zidu, detalja od natur betona, sličnog kolorita i minimalističnog pristupa uređenju enterijera.

Koncept enterijera se zasniva na minimalizovanju granica spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora.

Osim prizemlja u kojem su uz boravak, kuhinju i trpezariju smeštene i prateće prostorije, kuće sadrže i ukopani podrum u koji je smeštena garaža i tehnika bazena, kao i sprat na kojem su smeštene četiri spavaće sobe svaka sa svojim kupatilom.

Koncept enterijera se zasniva na minimalizovanju granica spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora i zadovoljenju svih funkcionalnih enterijerskih potreba. Prostor koji je lišen suvišnih detalja omogućava dominaciju vizura i fokus prema spoljašnjosti. Kontrast grubim materijalima (natur betonu na stropu, kamene obloge) i belim zidovima su drveni detalji i promišljen odabir tkanina i boja koji ambijent čine ugodnim za boravak. Elementi koji se ističu u enterijeru su okačeno stepenište ‘L’ oblika izvedeno od čeličnih elemenata koji su završno obloženi drvetom, i ‘custom’ izrađeni bar s mini vinotekom skriven iza velikih kliznih vrata. Svi ugrađeni elementi nameštaja izrađeni su prema projektu i detaljima tima ‘GEplus arhitekti’.

Uklapanje u mediteranski krajolik

Uređenje dvorišta zasnovano je se na kombinaciji površina od drobljenog kamena (kamenjara) i travnatih površina kako okolina ne bi predstavljao ‘strano telo’ unutar krškog krajolika. Svo zasađeno bilje je autohtono mediteransko.

„U konačnici smisao ovih kuća je stvaranje jedinstvenih unutarnjih i vanjskih prostora za uživanje i svojevrsnu ‘meditaciju’ u mediteranskom krajoliku i vizurama, lišenih svih suvišnih elemenata koji bi taj smisao ‘zagušili’, ali koji istovremeno ostvaruju sve funkcionalne potrebe.“ – zaključuje arhitektica Gorana Giljanović.

Faktografija

 • Projektna firma: GEplus arhitekti
 • Autori: Gorana Giljanović, Eugen Popović
 • Projektni tim: Eugen Popović, Gorana Giljanović, Lea Kovač, Marina Šaić
 • Godina projektovanja: 2017./2018.
 • Godina realizacije: 2020.
 • Bruto površina jedne kuće: 300m2
 • Veličina građevne parcele:  855m2 i 816m2
 • Veličina bazena: 50m2
 • Fotografije: Damir Barić

Fotogalerija

Dve kuće u Primoštenu; Foto: Damir Barić
Dve kuće u Primoštenu; Foto: Damir Barić
created by dji camera
created by dji camera

Kad ste već ovde…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

1 komentar

 1. Momčilo

  jako dobar projekt i jako dobar tekst

Ostavite odgovor

Obavezna polja *