Kompanija SAGA napravila je aplikaciju koja će omogućiti brže izdavanje građevinske dozvole.

Elektronska pisarnica će od 1. januara značajno skratiti vreme potrebno za podnošenje, obradu i isporuku zahteva, ali i uvesti jednostavan mehanizam praćenja predmeta što će onemogućiti korupciju, piše Tanjug.

Aplikacija RGZ eGateway će omogućiti bezbednu i pouzdanu razmenu poruka i podataka odnosno integraciju portala eUprave i pripadajućih modula: eGrađevinska dozvola, ePlaćanje, RGZ Pisarnica i IS Trezor.

Nulta tolerancija prema korupciji

Prednost savremene pisarnice je da ona ubrzava procese i deo je antikoruptivnih mera koje RGZ uvodi u svojoj kampanji za nultu toleranciju prema korupciji – rekao je novinarima direktor RGZ Borko Drašković.

Kako kaže, reč je o završnoj fazi procesa interoperabilnosti RGZ sa drugim državnim organima, koja će doprineti da budemo povezani i omogućiti brže izdavanje građevinske dozvole.

Pisarnica asocira na neke državne činovnike koji nešto zapisuju, dok je ovde upravo obrnuto, elektronska pisarnica će omogućiti brzi rad i savremenu komunikaciju.

– istakao je Drašković.

Profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu Miro Govedarica je rekao da je novi sistem prvi korak u izgradnji integrisanog informacionog sistema, kao i da je u vezi sa portalom eUprave.

– Taj sistem elektronski razmenjuje dokumenta tako što građani mogu elektronski da podnesu zahtev za list nepokretnosti, kopiju katastarskog plana i drugo. Taj zahtev će stići do RGZ gde će biti procesuiran nakon čega će elektronska dokumenta biti prosleđena do portala eUprave, gde će građani moći da preuzmu kompletno elektronski potpisan dokument – objasnio je Govedarica.

On je istakao da će značajno biti ubrzan proces, jer će se smanjiti vreme potrebno za podnošenje, obradu i isporuku zahteva, biće jednostavniji mehanizam praćenja predmeta.

Pomoćnik ministra za informaciono društvo u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Sava Savić je kazao da je taj projekat koštao oko 60 miliona dinara, da je finansiran iz IPA sredstava, kao i da ga je izradio kozorcijum domaćih firmi na čelu sa kompanijom SAGA.

Prema njegovim rečima, RGZ planira od 1. januara aktivno da koristi taj elektronski sistem i pređe sa papirnog načina rada na elektronski, što će bitno unaprediti poslovanje RGZ.

Puna primena zavisi od prelaska sa papirnog na elektronski način rada u lokalnim samoupravama.

– dodao je Savić.

On je rekao da je taj projekat samo jedna od pet komponenti većeg projekta za razvoj elektronske uprave.

– Ministarstvo zaduženo za telekomunikacije je sa MUP-om već instaliralo servis za zakazivanje i izdavanje ličnih dokumenata – lične karte, pasoša i vozačke dozvole. Ovo je isti model, ali sa RGZ, gde idemo na elektronsko izdavanje katastarskih dokumenata – naveo je Savić.

On je dodao da će servis biti implementiran i na portalu eUprave.

Direktor Direkcije za elektronsku upravu Dušan Stojanović je rekao da je to jedan od servisa koji je najavljen ove godine i da je nakon usvajanja Strategije razvoja eUprave, prošle nedelje, to jedan od prvih projekata koji je počeo da se implementira.

– Postoji jasna tendencija države da se skrate administrativne procedure i birokratija svede na minimum – istakao je Stojanović.