Sremska Kamenica; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad
Urbanizam

Evo šta će se sve graditi uz Zelenu stazu na sremskoj strani Novog Sada

Porodično stanovanje, srednja škola i sportsko-poslovni centar samo su neki od sadržaja koji će biti realizovani na mestu bivše pruge do Beočina.

Nakon urbanističkog projekta koji smo vam predstavili u februaru prošle godine, ovih dana se na ranom javnom uvidu našao i konceptualni okvir Plana generalne regulacije zelene staze, predviđene na trasi bivše pruge Petrovaradin – Beočin, smeštene na sremskoj strani Grada Novog Sada.

U izradi ovog dokumenta učestvovalo je novosadsko JP “Urbanizam”, kao odgovorni urbanista potpisana je Milica Zličić, dia, a planom je predviđena transformacija bivše pruge u turistički pravac namenjen za nemotorna kretanja, koji će omogućiti ekološko povezivanje naselja na desnoj obali Dunava.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Projektno rešenje za železničku stanicu u Beočinu; Vizuelizacija: AG-UNS arhitektonsko građevinski institut Novi Sad

Porodično stanovanje u planu

Područje koje će se obuhvatiti PGR-om, površine od oko 88,50 ha, nalazi se u katastarskim opštinama Petrovaradin, Sremska Kamenica i Ledinci.

Obuhvatiće trasu nekadašnje pruge Petrovaradin – Beočin, koja se transformiše u turistički pravac „Zelena staza“, kao i područja koja se nalaze neposredno uz nekadašnju prugu.

Porodično stanovanje će se planirati u delovima celina Bocke, priobalje, KUP, Mali do i Bukovački plato, gde su u velikoj meri već realizovani objekti.

Vikend naselje u priobalju u KO Sremska Kamenica zadržaće postojeći obuhvat, sa mogućnošću završetka realizacije na slobodnim parcelama.

Koncepcija planskog područja 1

Srednja škola će se planirati uz Novosadsku ulicu u Sremskoj Kamenici, a opštegradski centar uz ulice Vojvode Putnika i Marka Oreškovića.

Srednja škola će se planirati uz Novosadsku ulicu u Sremskoj Kamenici, a opštegradski centar u širem centru ovog mesta, uz ulice Vojvode Putnika i Marka Oreškovića.

Pored postojeće pijace u Ulici Marka Oreškovića, planiraće se sportsko-poslovni centar i raznovrsne javne službe.

Spratnost objekata uz Ulicu vojvode Putnika će se planirati do P+2 (+pov. 3), sa mogućim visinskim akcentima (maksimalno jedna etaža više), a uz Ulicu Marka Oreškovića do P+2.

Koncepcija planskog područja 3

Kalvarija se zadržava u integralnom obliku

Objekti namenjeni ugostiteljstvu, trgovini na malo i uslužnom zanatstvu za potrebe odvijanja biciklističkog saobraćaja i promocije lokalnog identiteta i Nacionalnog parka, planiraće se u širem obuhvatu Urbanističkog projekta, na području šireg centra Sremske Kamenice i Mišeluka, navodi se u dokumentaciji.

Poslovanje na ulaznim pravcima će se planirati u Petrovaradinu, kao i dve pumpe: uz Državni put IIA-119 (Novi Sad — Beočin), kao i Ulicu Račkog i Državni put IIA-100 u okviru poslovanja na ulaznim pravcima.

Severni deo Bukovačkog platoa obuhvata parcele sa izgrađenim porodičnim stambenim objektima i versko obeležje — kalvariju, na parceli broj 3605 KO Petrovaradin, koje je u postupku utvrđivanja za nepokretno kulturno dobro.

Kalvarija će se zadržati u integralnom obliku, u skladu i uz ishodovanje uslova za sprovođenje mera tehničke zaštite koje utvrđuje Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada.

Koncepcija planskog područja 3

Uz Ulicu vojvode Putnika, uz parkovsku površinu, planiraće se parking površina, namenjena rešavanju problema stacionarnog saobraćaja.

Turističko-sportsko-rekreativne površine će se planirati u priobalju Dunava i južno od celine Vojinovo, uz Ulicu Lole Ribara.  U zoni priobalja će se planirati uređenje obale i izgradnja sportskih i rekreativnih sadržaja.

Parkovska površina sa elementima uređenja za rekreaciju planiraće se uz turistički pravac „Zelena staza“ i srednju školu, uz ulicu vojvode Putnika.

Zaštitno zelenilo će se planirati u zonama sa izrazito nepovoljnim uslovima za izgradnju, i u zaštitnim infrastrukturnim koridorima i slično.

Uz Ulicu vojvode Putnika, uz parkovsku površinu, planiraće se parking površina, namenjena rešavanju problema stacionarnog saobraćaja.

Za sve prostorne celine koje se realizuju na osnovu planova detaljne regulacije, osnov za sprovođenje će se zadržati Planom, navodi se u konceptualnom okviru Plana generalne regulacije turističkog pravca „Zelena staza“.

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

2 komentara

 1. Ružica

  Sremska strana Novog Sada? Odakle Novom Sadu sremska strana???

  1. Pera Ns

   Misliš odakle Beogradu Sremska strana, to pitaš?
   Da si ti živ i zdrav, Novi Sad je odavno i na Sremskoj strani….. i to 5, 6 kilometara od centra, a ne kao Beograd 70 kilometara od centra (Mladenovac)….

Ostavite odgovor

Obavezna polja *